BV301Zk Selected Chapters in Sociology of Law and Psychology of Law

Faculty of Law
Autumn 2007
Extent and Intensity
12/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Department of Legal Theory - Faculty of Law
Contact Person: Věra Šilingrová
Timetable
Fri 12. 10. 15:05–16:35 034, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 034, 16:40–18:10 140, Fri 26. 10. 8:00–9:30 034, 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 034, 9:35–11:05 140, Fri 9. 11. 15:05–16:35 034, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 034, 16:40–18:10 140
Prerequisites
Basic knowledge from secondary school in the area of social sciences
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Selected Chapters in Sociology of Law and Psychology of Law studies the relationship between law and society the mechanism of law in action to society. Psychology of law studies aims of psychologie in course of legal application, basic psychological processes and states of personality, psychopatology and law.
Syllabus
  • Definition of sociology of law, great authors and main lines of sociology of law Social deviancy and social kontrol Sociological methods in the study of law Psychology as a science, branches of psychology and law Basic psychological processes and states of personality, Psychopathology and law Use of psychological data in course of legal application
Literature
  • VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 154 s. ISBN 8021018151. info
  • HOUBOVÁ, Drahomíra, Pavel HUNGR, Jaromír HARVÁNEK and Karin BRZOBOHATÁ. Psychologie pro právníky. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 234 s. ISBN 8021018968. info
  • Večeřa, Miloš - Urbanová, Martina. Sociologie práva. .vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o., 2006. 336 s. ISBN 80-86898-72-5
  • Urbanová, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. 1.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o., 2006. 192 s. ISBN 80-86898-94-6
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k úspěšnému složení zkoušky je získání minimálně 30 bodů. Až 20 bodů může přitom student získat na základě plnění úkolů (interpretace textu, esej, samostatná písemná práce k určitému problému apod.) Zkouška, při níž může student obdržet maximálně 15, bodů bude písemnou formou - volné odpovědi na otázky z oblasti sociologie a psychologie práva.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2007/BV301Zk