DSVIz01e Acquisition of scientific information

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Sejk (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Supplier department: Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
(! DSVIz01 Acquisition of scientific info ) && (! DSVIz01e Acquisition of scientific info ) && ! NOWANY ( DSVIz01 Acquisition of scientific info )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 58 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this e-learning course, student should be able to: - effectively search the fultexts of scientific papers and books on the specific topis in the library catalogues and online resources (internet, databases tec.) - evaluate the scientific quality of found information - acquire information to his/her research and academic writing - apply the basic rules of publication ethics - correct quotation and making the bibliographic references according to recommended citation styles
Syllabus
 • 1. Evaluating a website‘s quality. Efficient searching in online databases. 2. Medical and multidisciplinary online databases. 3. Publication and citation ethics. Basic rules of scientific writing. Creating citations and bibliographic references. 4. Journal citation reports. Impact factor. H-index.
Literature
  required literature
 • KRATOCHVÍL, Jiří and Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 pp. ISBN 978-80-210-5535-3. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • Kratochvíl, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. Dostupné na: http://is.muni.cz/elportal/?id=950242
 • DAY, Robert A. and Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 302. ISBN 9780521671675. info
  recommended literature
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
  not specified
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB and Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • IVANOVÁ, Kateřina and Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • BELL, Suzanne S. Librarian's guide to online searching. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2006. xvii, 268. ISBN 9781591583264. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
e-learning, theoretical preparation, training, working with text, generating skills
Assessment methods
The course conditions are: doing homeworks successfully in deadlines during the term.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Ukončení zápočtem
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: e-learning.
Information on course enrolment limitations: Kurz je totožný s DSVIz01 - liší se jen formou výuky
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://kuk.muni.cz/vyuka/aktivity/predmety/edoktorandi/
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/DSVIz01e