MICH021c Chronic intensive nursing care - exercise

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
0/1.4/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Olga Suková (seminar tutor)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiřina Večeřová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Silvie Doubravská
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites
MIOS0121 Nurs. care at Resusc. and IM I
MIOS0121
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Acquisition of knowledge in highly specialized intensive care nursing, which applies to the care of chronically ill patients with various organ systems with long-term mechanical ventilation.
The output is obtaining the necessary theoretical knowledge, practical skills and activities that are needed in providing professional intensive nursing care for patients on the wards chronic intensive care and resuscitation or mechanical ventilation in home care.
Learning outcomes
The student is able to provide highly specialized nursing care that is needed in providing intensive nursing care for patients in chronic intensive and resuscitation care units or artificial pulmonary ventilation in home care. - Apply the concept of stimulating perception in working practices - Perform highly specialized nursing care for patients in vigilant coma, persistent and permanent vegetative state - apply the hygiene regime - use trends in wound healing - Provide comprehensive highly specialized nursing care for patients requiring UPV including the risks and complications associated with them and to participate in their solution - Communicate with the patient on UPV - Monitor the functionality of the instrumentation technician to perform the UPV and ensure its continued readiness - Perform comprehensive highly specialized nursing care for a patient with a disorder of consciousness - Apply psychological aspects of nursing care in intensive medicine - Tackle pain relief
Syllabus
 • Department of Chronic intensive care (DIP) Home mechanical ventilation Nursing care of hygiene in patients on the DIP Immobilization syndrome, prevention of the infection Vital signs, scoring systems Nursing care about nutrition and excretion for patients DIP Nursing care of the airways of ventilated patients in home care and DIP Nursing care of implantable port Basal stimulation for patients in intensive care Rehabilitation in intensive care
Literature
  required literature
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK.
 • 2. ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Galén, 2000. ISBN 80-86257-20-7
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila and Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL and Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • Náhradní obsah: 9. MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-7013-445-3
 • Náhradní obsah: 10. PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ and JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 pp. Galen 2000. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 2/2005, Domácí umělá plicní ventilace, autorka E. Mičudová
 • MIČUDOVÁ, E. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma, vyd. Medical Tribune Cz s.r.o., Praha, ročník 3, č. 20, červen 2007, ISSN1214-8911
 • KOSTŘÍŽOVÁ, P., ROŠKAŇUKOVÁ, A. Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou. Sestra, Odborný časopis pro zdravotní sestry, 2006, č. 4, 27 − 28 s. ISSN 1210-0404
 • POSPÍŠILOVÁ, D., Péče o laryngektomované pacienty. Sestra: Odborný časopis pro zdravotní sestry. Tématický sešit. Onkologie. 169. (online). 2006. č. 1,. (cit. 2008 – 03 – 26) Dostupné z: http://www.sestra.cz/scripts/detail.php?id=273170
 • Problematika umělé plicní ventilace v domácí péči, vyd. Mladá fronta, Praha 2006, Sestra, ročník 16, 2/2006, ISSN1210-0404
 • WAGNEROVÁ, B., ELISEK, S. Radosti a starosti s ventilátorem. Florence, 2006, č. 12, 23 − 24 s. ISSN 1801-464X
 • Áčová, P., Elektrolaryng (online). 2008 (cit. 2008 – 04 – 09) Dostupné z: http://zdravi.blesk.cz/Clanek88935.htm
 • ČERMÁKOVÁ, V., Tracheostomovaný klient – komunikace. Sestra: Odborné časopis pro zdravotní sestry (online). 2008 č. 2, (cit. 2008 – 03 – 29) Dostupné z: http://sestra.cz/scripts/detail.php?id=346016, 02/2008
 • http://www.mzcr/odbornik/pages55-domaci-umela-plicni-ventilace.html 8.1.2009
 • http://www.sdaim.cz/text/a3-2007 8.1.2009
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR (1998) Metodická opatření 12/1998, „Koncepce následné lůžkové péče“ Praha
 • Všeobecná zdravotní pojiš’tovna (2002-2003) „Projekt OCHRIP“, Praha
 • webové stránky Národního centra domácí péče 8.1.2009
 • Domácí umělá plicní ventilace (online). 2003 (cit. 2008 – 02 – 14) Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaci-umela-plicni-ventilace.html
Teaching methods
lecture, seminar
Assessment methods
The course is completed colloquium. 90% attendance at seminars, oral verification of knowledge
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 20.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/MICH021c