MICH021p Chronic intensive nursing care - lecture

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
1.4/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Olga Suková (lecturer)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiřina Večeřová (lecturer)
Mgr. Markéta Bodzašová (seminar tutor)
Silvie Doubravská (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Silvie Doubravská
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
MIOS0121 Nurs. care at Resusc. and IM I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to provide students with information from the field of chronic intensive care.
Learning outcomes
Student will: - care for the patient in a vigilant coma - Tackle pain relief - Apply psychological approach and communication techniques in interpersonal relationships - Properly apply pharmacological agents used in intensive medicine and recognize their side effects - Apply the concept of stimulating perception in working practices - Perform highly specialized nursing care for patients in vigilant coma, persistent and permanent vegetative state - apply the hygiene regime - use trends in wound healing - Provide comprehensive, highly specialized nursing care for patients requiring UPV including the risks and complications associated with them and to participate in their solution - Communicate with the patient on UPV - Monitor the functionality of the instrumentation technician to perform the UPV and ensure its continued readiness - Perform comprehensive highly specialized nursing care for a patient with a disorder of consciousness - Apply psychological aspects of nursing care in intensive medicine - Tackle pain relief
Syllabus
 • Lecture: Week 1 Department of Chronic intensive care (primary diagnosis, instrumentation, equipment and facilities, staffing, documentation, legislation, needs of the patient in DIP, goals hospitalization and nursing process). Week 2 home mechanical ventilation (indication DUPV, forms, complications, legislation, project DUPV, Os. Process of ventilated patients in the DP, oxygen). Week 3 Hygiene care, immobilization syndrome, infection prevention (specific hygiene patient care according to the extent of his disability, chronic infections, nosocomial infections, care aids in DIP, DP). 4th week physiological functions in the DIP, IP. nutritional care and excretion in patients DIP (swallowing training, evaluation tolerance nutrition, catheterization men). 5th week of Osh. of airway care of ventilated patients in home care and DIP (tracheostomy care / complicated tracheostomy, toilet airway, preventing VAP, application of drugs into the airway. roads, weaning, noninvasive ventilation, physiological assessment of respiratory function). 6th, 7th and 8th week Basal stimulation for patients in intensive care (importance of the concept, implementation of the concept in nursing. Care, practical training, use kinaesthetic in basal therapy, the proportion of families to care for the man on the UPV) Week 9 Communication with ventilated patients in DP, DIP, communication with family (communication options for patients UPV, preventing social isolation, leisure). Week 10 Rehabilitation in Intensive Care Unit (positioning, passive / active RHB, RHB breathing, spec. RHB for selected diagnoses, verticalization - locomotion, a plan of rehabilitation for chron. Sick, restoring damaged functions, education for self-sufficiency, utilities, documentation). Je něco špatně?
Literature
  required literature
 • 1. ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK.
 • 2. ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Galén, 2000. ISBN 80-86257-20-7
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL and Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • 9. MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-7013-445-3
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • 2. MIČUDOVÁ, E. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma, vyd. Medical Tribune Cz s.r.o., Praha, ročník 3, č. 20, červen 2007, ISSN1214-8911
 • 3. KOSTŘÍŽOVÁ, P., ROŠKAŇUKOVÁ, A. Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou. Sestra, Odborný časopis pro zdravotní sestry, 2006, č. 4, 27 − 28 s. ISSN 1210-0404
 • 2. ČERMÁKOVÁ, V., Tracheostomovaný klient – komunikace. Sestra: Odborné časopis pro zdravotní sestry (online). 2008 č. 2, (cit. 2008 – 03 – 29) Dostupné z: http://sestra.cz/scripts/detail.php?id=346016, 02/2008
 • 5. Ministerstvo zdravotnictví ČR (1998) Metodická opatření 12/1998, „Koncepce následné lůžkové péče“ Praha
 • 6. Všeobecná zdravotní pojiš’tovna (2002-2003) „Projekt OCHRIP“, Praha
  recommended literature
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila and Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • 10. PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ and JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 pp. Galen 2000. info
 • 1. Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 2/2005, Domácí umělá plicní ventilace, autorka E. Mičudová
 • 4. POSPÍŠILOVÁ, D., Péče o laryngektomované pacienty. Sestra: Odborný časopis pro zdravotní sestry. Tématický sešit. Onkologie. 169. (online). 2006. č. 1,. (cit. 2008 – 03 – 26) Dostupné z: http://www.sestra.cz/scripts/detail.php?id=273170
 • 5. Problematika umělé plicní ventilace v domácí péči, vyd. Mladá fronta, Praha 2006, Sestra, ročník 16, 2/2006, ISSN1210-0404
 • 6. WAGNEROVÁ, B., ELISEK, S. Radosti a starosti s ventilátorem. Florence, 2006, č. 12, 23 − 24 s. ISSN 1801-464X
 • 1. Áčová, P., Elektrolaryng (online). 2008 (cit. 2008 – 04 – 09) Dostupné z: http://zdravi.blesk.cz/Clanek88935.htm
 • 7. webové stránky Národního centra domácí péče 8.1.2009
 • 8. Domácí umělá plicní ventilace (online). 2003 (cit. 2008 – 02 – 14) Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaci-umela-plicni-ventilace.html
  not specified
 • 3. http://www.mzcr/odbornik/pages55-domaci-umela-plicni-ventilace.html 8.1.2009
 • http://www.sdaim.cz/text/a3-2007 8.1.2009
Teaching methods
lecture, discussion,
Assessment methods
The course is finished colloquium. Essay on the news on chronic intensive care nursing
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 20.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/MICH021p