VSAN0232c Anatomie II - pitvy

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAN0131s Anatomie I - seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie veškeré anatomické struktury (kosti, spojení kostí, svaly, cévy a nervy ) na horních i dolních končetinách a na zádech
2)identifikovat a vymezit jednotlivé topografické krajiny končetinách a zádech
3)prakticky demonstrovat veškeré anatomické útvary těchto studovaných krajin
4)posoudit vztahy jednotlivých anatomických struktur ve všech topografických oblastech končetin a zad, včetně uspořádání jednotlivých struktur od povrchových k hlubokým vrstvám
5)vytvořit za pomoci předepsaných pitevních postupů a nástrojů anatomický preparát některé ze studovaných krajin
6)zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí lidského těla a odlišit abnormality.
Osnova
 • 1.den:hřbet - kožní řezy, podkoží, inervace, cévní zásobení; HK - reg. deltoideoscapularis, kožní řezy na paži; DK - reg. glutea
 • 2.den:hřbet - vrstva m. trapezius, latissimus dorsi; HK - dokončení preparace paže; DK - reg. femoris ant.
 • 3.den:hřbet - vrstva mm. rhomboidei, levator scapulae, erector spinae; HK - reg. antebrachii, kůže, podkoží, povrchové svaly; DK - reg. femoris post., reg. cruris post.
 • 4.den:hřbet - m. splenius, semispinalis, mm. serrati; HK - dokončení preparace předloktí, palma manus podkoží; DK - reg. cruris dokončení, dorsum pedis
 • 5.den:hřbet - mm. nuchae profundi, trigonum suboccipitale, mm. multifidi; HK - palma manus dokončení, dorsum manus; DK - dokončení dorsum pedis, planta pedis
 • 6.den:Zkouška z preparovaných krajin (je součástí závěrečné zkoušky z anatomie)
Literatura
  doporučená literatura
 • HUDÁK, Radovan, David KACHLÍK a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomie. Illustrated by Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zavázalová. 3. vydání. Praha: TRITON, 2015. xxi, 607. ISBN 9788073879594. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
Výukové metody
Anatomická pitva lidského těla.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu z pitevního cvičení je 100% účast a prokázání základních znalostí při zkoušení na závěr pitevního cvičení. Při nesplnění 100% účasti pro nemoc (nutné předložení lékařského potvrzení) proběhne náhrada pitevního cvičení v plném rozsahu ve 2. týdnu zkouškového období daného semestru. Výsledky zkoušení se započítávají do výsledků praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Student musí získat při zkoušení na závěr pitevního cvičení minimálně 6 z 10 bodů (E). Neúspěšný student bude přezkoušen v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Navazující předměty
Informace učitele
Student musí mít plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a držátko skalpelových čepelek č.4 s čepelkami č. 23 nebo 21.
A student has to wear the lab coat and plastic shoe covers, use the dressing forceps 14.5 or 16 cm long, and scalpel handle No. 4 with scalpel blades No. 23 or 21.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blokové pitvy 15. týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VSAN0232c