BLHM0321c Histopathological Techniques I

Faculty of Medicine
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jitka Šťastná, CSc. (lecturer)
Jana Puklová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Department of Histology and Embryology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Timetable
Tue 9:00–12:20 F01B1/223
Prerequisites (in Czech)
BLHV0211c Histopathological Methods
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení s metodami histopatologické diagnostiky, nácvik praktických dovedností při zpracování tkání a buněk pro účely světelné i elektronové mikroskopie.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Vybavení histologické laboratoře. Bezpečnost práce v histologické laboratoři se zřetelem na práci s mikrotomy a používáním chemikálií. Odběr materiálu pro histologické vyšetření – teorie. 2. Odběr materiálu pro histologické vyšetření – praktické provedení. Fixace, pojem a účel. Fyzikální a chemické prostředky fixace, výhody a nevýhody obou metod. Hlavní druhy fixačních tekutin - zvl.formol, tekutiny s kys. pikrovou a sublimátem, ostatní fixační tekutiny. 3. Principy zalévání do parafinu a paraplastu. Praktické provedení odvodňování, prosycení tkáně látkou rozpouštějící parafin, prosycení tkáně parafinem nebo paraplastem, vlastní zalití jednak do papírových komůrek, jednak do bločků. Instruktážní film. 4. Zalévání tuhých tkání do celoidinu, zalévání do médií rozpustných ve vodě. Krájení tkáňových bločků, popis sáňkového a rotačního mikrotomu, jejich přednosti a využití. Zmrazovací mikrotom, kryostat-demonstrace. 5. Krájení parafinových a paraplastových bločků na sáňkovém mikrotomu. Lepení a napínání řezů - praktické provedení. Nejčastější obtíže při krájení. 6. Krájení parafinových a paraplastových bločků na rotačním mikrotomu v serii - praktické provedení. 7. Barvení histologických řezů: důvody barvení. Druhy histologických barviv, druhy barvení - teoreticky. Barvení hematoxylinem a eozinem -teoreticky, příprava barviv. Demonstrace:film. 8. Barvení hematoxylinem a eozinem, praktické provedení odparafinování, vlastní barvení, diferenciace řezů, uzavírání (montování) řezů včetně montování do syntetických medií. 9. Barvení dalšími přehlednými barvicími metodami. Barvení Azan. Impregnace. 10. Barvení Weigert van Gieson. Metody histopatologické, zvl. barvení amyloidu. 11. Průkaz anorganických látek. Průkaz pigmentů, hemoglobinu, průkaz melaninu. 12. Barvení Mallory. Základy imunohistologie 13. Histologický průkaz polysacharidů. Reakce PAS, průkaz glykogenu PAS reakcí a Bestovým karmínem. 14. Zhotovování preparátů z tvrdých tkání. Průkaz lipidů barvivy rozpustnými v tucích. 15. Demonstrace základů elektronové mikroskopie. Demonstrace TEM a SEM.
Literature
  • VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 184 s. ISBN 80-7013-202-7. info
  • Theory and practice of histological techniques. Edited by John D. Bancroft - Marilyn Gamble. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. xiii, 796. ISBN 0443064350. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka je povinná. K zápočtu budou požadovány praktické provedení odběru materiálu, fixace, zalití, krájení a barvení přehlednými histologickými metodami. Přiměřené teoretické znalosti histologické techniky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2006/BLHM0321c