ZLBI0121c Biologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Horáčková (pomocník)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0121c/21: Čt 10:00–11:45 B07/205a
ZLBI0121c/22: Čt 10:00–11:45 B07/205a
ZLBI0121c/23: Čt 15:50–17:30 B07/205a
ZLBI0121c/24: Čt 15:50–17:30 B07/205a
ZLBI0121c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Viry bakterií. 2. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická a submikroskopická struktura prokaryontní buňky. 3. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická struktura eukaryontní buňky; cytochemické metody studia buněk. 4. TÝDEN: Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury. 5. TÝDEN: Praktikum: Metody studia ultrastruktury buněk elektronovou mikroskopií. 6. TÝDEN: Praktikum: Měření dynamiky syntézy a degradace RNA a proteinů pomocí radioizotopů. 7. TÝDEN: Praktikum: Kryobiologie, vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky; rozlišení živých a mrtvých buněk v kultuře. 8. TÝDEN: Praktikum: Hodnocení cytotoxicity. 9. TÝDEN: Praktikum: Biomembrány. 10. TÝDEN: Praktikum: Buněčný cyklus. 11. TÝDEN: Praktikum: Uchování a exprese genetické informace. 12. TÝDEN: Praktikum: Mitotické dělení. 13. TÝDEN: Praktikum: Zápočtový test. Karyotyp člověka. 14. TÝDEN: Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu I.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • Renata Veselská a spolupracovníci: PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. PROTOKOLY ČÁST I. Masarykova univerzita, Brno 2004. ISBN 80-210-3487-4
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.