VSEI7X1 Epidemiologie infekčních nemocí

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Jana Neckářová (pomocník)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Předpoklady
VSSL051p Sociální lékařství - přednáška && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova
 • Principy a cíle epidemiologie.
 • Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • Způsoby přenosu.
 • Vnímavost organizmu a populace.
 • Aktivní a pasivní imunizace.
 • Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory.
 • Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance.
 • Prevence infekčních chorob.
 • Obecné metody.
 • Hlášení infekčních nemocí.
 • Represivní opatření v ohnisku nákazy.
 • Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI.
 • Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz.
 • Zásady prevence nemocničních nákaz.
 • Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • Speciální epidemiologie - každá infekce je probírána z těchto hledisek: Klinická a společenská závažnost.
 • Epidemiologická charakteristika.
 • Etiologie a patogeneza z epidemiologického hlediska.
 • Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky.
 • Program surveillance, prevence, vědecká prognóza.
 • Alimentární nákazy.
 • Respirační nákazy.
 • Parenterálně přenosné nákazy.
 • Zoonózy.
 • Infekce kůže a měkkých tkání.
 • Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště.
 • Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů.
 • Interpretace výsledků.
Literatura
 • ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 245 stran. ISBN 9788024613147. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
 • Nozokomiální nákazy. Edited by Helena Šrámová. [1. vyd.]. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. info
Výukové metody
Kurs probíhá seminární formou
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.