BKMOF011 MS Office applications

Faculty of Medicine
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
Supplier department: Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je pouze základní zkušenost s prací na PC. Kurz je nabízen studentům a všem členům akademické obce na Přírodovědecké fakultě MU a postgraduálním studentům a zaměstnancům Lékařské fakulty MU. Přihlášky řádných studentů Lékařské fakulty jsou možné, pokud jejich počet nepřesáhne kapacitu kurzu. Při překročení kapacity kurzu jsou upřednostňováni postgraduální studenti LF MU.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po ukončení kurzu získají studenti následující dovednosti:
• Orientace v prostředí MS Office 2007; • Základy využití aplikace MS Word pro běžnou i vědeckou práci; • Prezentace výstupů v MS Power Point.

Syllabus (in Czech)
  • Osnova kurzu Aplikace MS Office je rozdělena do dvou částí - práce v prostředí MS Word a v MS PowerPoint. Výuka probíhá ve verzi Office 2007 s tím, že v rámci přehledové přednášky budou zmíněny i rozdíly oproti MS Office 2010.
  • MS Word

  • Lekce MS Word provedou uživatele základními i pokročilými funkcemi aplikace. Vzhledem k širokým možnostem MS Word budou některé funkce probrány pouze přehledově, na základní prvky každodenní práce bude zaměřena větší pozornost. • Seznámení se s pracovním prostředím MS Word 2007 • Klávesové zkratky • Vytvoření dokumentu a základní orientace • Práce s obsahem dokumentu • Práce s obrázky a tabulkami • Vzhled stránky, oddíly, textová pole, styly • Styly, práce s odkazy • Citace a prameny (alternativa – aplikace Zotero), zabezpečení • Revizní nástroje • Zabezpečení • Užitečné tipy Podrobná osnova kurzu bude zpřístupněna v interaktivní osnově.

  • MS PowerPoint

  • Obsahem kurzu je seznámit zájemce s programem MS PowerPoint, s jeho možnostmi vytváření expertních prezentací, akcentovány budou také možné vstupy i výstupy. Kromě práce s aplikací MS PowerPoint jakou takovou, bude jedna z lekcí orientována na rady a doporučení související s návrhem správné prezentace, důraz bude kladen také na vystupování přednášejícího. • Koncept a použití prezentací • Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 • Režimy zobrazení • Užitečná nastavení • Základní práce s dokumenty • Práce s textem a objekty • Šablony a jejich použití • Grafy a tabulky • Tisk • Doporučení, jak vytvářet přehledné prezentace Podrobná osnova kurzu bude zpřístupněna v interaktivní osnově.

Literature
  • John Pierce. Mistrovství v Microsoft Office 2007. CPress. ISBN 978-80-251-2066-8
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá prakticky v počítačové učebně.
Assessment methods (in Czech)
Účast na blokové výuce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 10.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2013/BKMOF011