BLMB011c Molekulární a buněčná biologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 8:30–11:00 B07/205a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout jednoduchý biologický experiment a vyhodnotit jej. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech a v praxi.
Osnova
 • 1. týden (21.9.-25.9. 2015): Organizační pokyny. Nebuněčné organismy a infekční částice
 • 2. týden (28.9.-2.10.): Prokaryotické buňky a jejich význam v medicíně
 • 3. týden (5.10.-9.10.): Mikroskopie eukaryotických buněk
 • 4. týden (12.10.-16.10.): Metody in vitro kultivace lidských buněk - význam pro lékařský výzkum
 • 5. týden (19.10.-23.10.): Plazmatická membrána - osmotické jevy a fúze buněk
 • 6. týden (26.10.-30.10.): Principy elektronové mikroskopie a ultrastruktura buněk
 • 7. týden (2.11.-6.11.): Struktura a replikace DNA
 • 8. týden (9.11.-13.11.): Transkripce a translace
 • 9. týden (16.11.-20.11.): Metody studia buněčného cyklu
 • 10. týden (23.11.-27.11.): Studium mitózy ve světelném mikroskopu
 • 11. týden (30.11.-4.12.): Biologický význam meiózy - gametogeneze
 • 12. týden (7.12.-11.12.): Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • 13. týden (14.12.-18.12.): Genetické choroby - autosomální a gonosomální dědičnost
 • 14. týden (4.1.-8.1.2016): Nahrazovací týden. Udělování zápočtů. Zápočtové testy
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu BLMB011c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná. Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení, vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, aktivita v praktické výuce. 1 omluvená či neomluvená absence je povolena.
Za 2 absence (omluvené či neomluvené) student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
Posouzení 3 absencí (případně více absencí omluvených studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zavedených v ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování zápočtového testu z učiva celého semestru (20 otázek: 10 testových otázek s možností několika správných odpovědí + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/BLMB011c/index.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů v ISu a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: pokud student výjimečně nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou, a to nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/BLMB011c/op/Pokyny_k_vyuce.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.