ZLIM051c Immunology in Dentistry- practice

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (seminar tutor)
Miroslava Bučková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Department of Clinical Immunology and Allergology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Supplier department: Department of Clinical Immunology and Allergology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
ZLBC0221p Biochemistry I - lecture && ZLFY0422c Physiology II - practice && ZLFY0422s Physiology II - seminar && ZLLM0421c Med.Oral Microbiol.I-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused to clinical and laboratory aspects of immunology in medicine. After finishing this course the student will understand the pathogenesis of immunopathological diseases and know the clinical manifestation and the treatment approaches to the most severe disturbances of the immune system particularly focused on the orofacial localization.
Syllabus (in Czech)
 • 6. 11.
  Imunologie: historický vývoj, současný stav, místo imunologie v lékařství. Imunitní systém jako fyziologický a patogenetický princip. Základní charakteristika vrozené a adaptivní imunity. Regionalizace imunitních reakcí, společný slizniční imunitní systém. Reakce mezi antigenem a protilátkou in vitro jako základ imunologických vyšetřovacích metod.
 • 13. 11.
  Buněčná podstata imunitního systému: Primární a sekundární lymfatické orgány. Subpopulace lymfocytů T, B, NK. Profesionální fagocyty. Další buňky účastnící se imunitních reakcí. Humorální složky imunity: Cytokiny. Komplementový systém. Imunoglobuliny, biologické vlastnosti jednotlivých tříd (IgG,A,M,E,D). Protilátky polyklonální a monoklonální (příprava, diagnostické a léčebné využití).
 • 20. 11.
  Zánět jako komplexní reakce systému vrozené imunity. Indukce a rozvoj adaptivních imunitních reakcí (tvorba protilátek, celulární imunita). Imunologická paměť. Imunologická tolerance.
 • 27. 11.
  Imunita antiinfekční. Vakcíny a vakcinace. Imunoglobulinové preparáty. Mechanismy vrozené a adaptivní imunity v ústní dutině. Sekreční IgA. Imunologické aspekty zubního kazu.
 • 4. 12.
  Imunopatologie se zaměřením na manifestace v orofaciální oblasti. Imunodeficience primární a sekundární. Orální manifestace Infekce HIV a AIDS. Imunologická přecitlivělost. Běžné alergické choroby. Potravinové alergie. Lékové alergie. Anafylaktický šok.
 • 11. 12.
  Autoimunitní choroby orgánové a systémové. Projevy autoimunitních chorob v ústní dutině. Sjögrenův syndrom. Imunologie nemocí parodontu. Význam mikroorganismů, imunogenetické předpoklady, mechanismy poškození a reparace. Imunita protinádorová. Možnosti imunologické diagnostiky a léčby.
 • 18. 12.
  Imunologické aspekty transplantací, krevních transfúzí a rekonstrukční medicíny. Imunosupresívní léčba: indikace, způsoby, rizika. O možnostech podpory a stimulace imunitního systému. Indikace a interpretace laboratorních imunologických vyšetření.
Literature
  recommended literature
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA and Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Vlastimil KRÁL and Vojtěch THON. Základy vyšetření v klinické imunologii (Investigations in clinical immunology). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 pp. ISBN 978-80-210-4227-8. info
Teaching methods (in Czech)
Vzhledem ke spojení přednášek s tematikou cvičení bude zápočet udělen na základě kontrolované presence.
Assessment methods
To get the credit active presence on seminars is required.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/ZLIM051c