VSAT081 Základy antimikrobiální terapie

Faculty of Medicine
Spring 2004
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Prerequisites (in Czech)
Do kursu by se měli hlásit pouze studenti s absolovanou výukou lékařské mikrobiologie s tím, že případná absence zkoušky není na závadu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět rozšiřuje nad rámec povinné výuky rozhled studentů v oblasti používání antimikrobiálních látek, mechanismů rezistence a praktického využití antibiotik v léčbě různých typů infekcí.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod a rozdělení antibiotik (opakování z výuky klinické mikrobiologie) Rozdělení antimikrobiálních látek, pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku. Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony, aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika 2. Nejdůležitější faktory bakteriáoní rezistence, jejich význam, diagnostika, léčebné možnosti při jejich výskytu Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně, ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. (9. dubna) 3. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi - I Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. 4. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi - II Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid. 5. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi III. Správná antibiotická praxe, preskripční omezení u antibiotik, ekonomika antimikrobiální léčby. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému.a oka. Léčba neutropenických pacientů. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin a v pediatrii. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
Assessment methods (in Czech)
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou pěti dvouhodinových bloků, místo a čas po dohodě s vyučujícím(i). Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast studenta.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 5 x2 hodiny.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2004/VSAT081