VSAT081 Fundamentals of Antimicrobial Therapy

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (lecturer)
MUDr. Ondřej Zahradníček (lecturer)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Timetable
Wed 28. 2. to Wed 30. 5. Wed 16:30–18:10 N01008
Prerequisites (in Czech)
( VLLM0421c Med.Microbiol. && VLLM0522c Medical Microbiology II - prac ) || ( STLM0421c Medical Microbiology - practice && STLM0522c Medical Microbiology II-prac. )
Předmět je v současnosti koncipován jako povinně volitelný (je administrativně zařazen v rozvrhu 5. ročníku LF, ale je otevřený i pro studenty jiných ročníků se splnými prerekvizitami).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět rozšiřuje nad rámec povinné výuky rozhled studentů v oblasti používání antimikrobiálních látek, mechanismů rezistence a praktického využití antibiotik v léčbě různých typů infekcí.
Syllabus (in Czech)
 • I. Úvod teoretický základ působení antimikrobiálních látek
 • 1. Rozdělení antimikrobiálních látek, srovnání s dekontaminačními metodami. Pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika.
 • 2. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - I Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony
 • 3. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - II Aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika
 • 4. Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně. In vitro testování citlivosti a rezistence.
 • 5. Epidemiologicky významné faktory rezistence. ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. Průkaz jednotlivých faktorů rezistence
 • II. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi
 • 6. Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, správné odběry hemokultur, interpretace nálezu ve vazbě na terapii
 • 7. Zásady léčby infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému a oka
 • 8. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid.
 • 9. Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. 10. Zásady použití antivirotik, antimykotik a antiparazitárních látek u různých infekcí
 • III. Léčba speciálních případů. Zásady správné praxe, ekonomika léčby
 • 11. Léčba neutropenických pacientů.
 • 12. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin, v těhotenství a u dětí
 • 13. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
 • 14. Téma reservováno.
Assessment methods (in Czech)
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou dvouhodinových seminářů. Výuka probíhá od 2. týdne každou středu odpoledne v 16.30 - 18.10 (POZOR, ZMĚNA!!!) v posluchárně I. PAÚ ve FN USA Pekařská (První sezení je ve středu 1. března) Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast studenta.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 14 x2 hodiny.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/VSAT081