VSFJ0222 French Language 1 II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2004
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Podrabská (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Ladislav Červený
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
VSFJ0121 French 1 I -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL FRENCH. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: Special Theme: Le coeur. Grammar: Croire, Possessive Pronouns. Conversation: L'examen de l'appareil digestif.
 • 3rd week: Special Theme: L'appareil uro-génital. Grammar: Survey of Pronouns, Partitive Article in Abstract Nouns. Conversation: L'examen de l'appareil urinaire.
 • 4th week: Special Theme: L'appareil urinaire. Grammar: Present Subjunctive Mood, Irregular Comparison, Pronoun "tout". Conversation: L'examen gynécologique.
 • 5th week: Special Theme: Le systeme nerveux. Grammar: Essayer, payer, futur simple, avant de. Conversation: L'examen des organes de sens.
 • 6th week: Special Theme: Les organes de sens. Grammar:Compound Infinitive, suivre, lire, cond. présent. Conversation: Douleurs, plaies.
 • 7th week: Special Theme: La peau. Grammar: Adverbial Clauses of Condition, Demonstratives as Pronouns Only, recevoir. Conversation: Le cabinet de consultation.
 • 8th week: Special Theme: Les maladies de la peau. La drogue et le systeme nerveux. Grammar: Plus-que-parfait, Sequence of Tenses. Conversation: Instruments médicaux.
 • 9th week: Special Theme: Organe de l'ouie. Grammar: Mourir, Present Subjunctive Mood, Past Subjunctive Mood, dont. Conversation: A la pharmacie.
 • 10th week: Special Theme: Organe de la vision. Dépendance a Internet. Grammar: Sequence of Tenses in the Past, Infinitive Constructions. Conversation: Produits pharmaceutiques.
 • 11th week: Special Theme: Les glandes a sécrétion interne. Grammar: Subjunctive Mood after Conjunctions, battre. Conversation: Marchandise pharmaceutique.
 • 12th week: Special Theme: Hygiene de la peau. Grammar: Conditionnel passé, Revision of Adverbial Clauses of Condition. Conversation: A l'hôpital.
 • 13th week: Special Theme: Organes génitaux de l'homme et de la femme. Grammar: Valoir, courir, participe présent, gérondif. Conversation: Notre Faculté de médecine.
 • 14th week: Comprehensive Revision I.
 • 15th week: Comprehensive Revision II. Exam Requirements.
Literature
 • PELIKÁNOVÁ, Vlasta. Franština pro mediky. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 290 pp. ISBN 80-210-0304-9. info
 • PRAVDA, Miroslav and Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 pp. ISBN 80-85927-07-1. info
 • STAUCHOVÁ, Věra. Stručná mluvnice francouzštiny. Vyd. 3. (reprint 1. vyd.). Praha: Academia, 1996. 342 s. ISBN 8020005854. info
 • PRAVDA, Miroslav, Vlasta REJTHAROVÁ and Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština : pro středně pokročilé. Vyd. 3., přeprac. Praha: Academia, 1997. 516 s. ISBN 8020005986. info
 • První titul je základní, ostatní jsou doplňkové.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje prezentace na zvolené téma a aktivní účast ve cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: kredity B.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2004/VSFJ0222