BOOT0633 Pathology of the eye III

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Monika Synková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Department of Ophthalmology and Optometry - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: Anna Petruželková
Prerequisites
BOOT0532 Pathology of the eye II
Basic ophthalmology, refractive disorders, anomaly of binocular vision, examination of anterior and posterior segment of eye
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Anamnéza očních chorob, vyšetření refrakční vady, zorného pole, měření nitroočního tlaku, barvocitu, fotodokumentace, katarakta, glaukom, odchlípení sítnice, diabetické retinopatie, myopia gravis, záněty, nádory oka
Literature
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
  • KOLÍN, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 276 s., ob. ISBN 80-7066-861-X. info
Assessment methods (in Czech)
praktická zkouška: anamnéza, visus, orientační zorné pole, onemocnění předního segmentu oka, korekce refrakční vady, možné způsoby léčby ústní zkouška: 2 otázky z oční patologie a refrakčních vad
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/BOOT0633