DSDP016 Doctoral thesis preparation

Faculty of Medicine
Spring 2010
Extent and Intensity
0/0. 25 credit(s) (from 5 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (lecturer)
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jaroslav Boudný, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (lecturer)
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (lecturer)
MUDr. Alfréd Dörr, CSc. (lecturer)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (lecturer)
MUDr. Karel Dvořák, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (lecturer)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (lecturer)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (lecturer)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (lecturer)
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (lecturer)
MUDr. Monika Horáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. (lecturer)
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ivan Justan, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ilona Kantorová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (lecturer)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (lecturer)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (lecturer)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (lecturer)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (lecturer)
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (lecturer)
MUDr. Petr Nestrojil, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Libor Páč, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (lecturer)
MUDr. Martin Petrenko, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (lecturer)
MUDr. Václav Procházka, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miloš Strmiska, CSc. (lecturer)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (lecturer)
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (lecturer)
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (lecturer)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (lecturer)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (lecturer)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (lecturer)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (lecturer)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (lecturer)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (lecturer)
MUDr. Dušan Vršanský, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (lecturer)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (lecturer)
MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (lecturer)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (lecturer)
Ing. Lucia Ráheľová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Faculty of Medicine
Contact Person: Yvona Janošíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 98 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Specialized lectures participation, data collection or experimental work, findings and statistical evaluation, study of suitable scientific literature. Students are able to prepare the draft version of the doctoral thesis.
Syllabus
 • Synopsis is different for every subject of PGS study, generally said:
 • - region and direction of work determination
 • - study of suitable scientific literature (domestic/foreign)
 • - annotation and aims of work definition
 • - experimental/clinical study group definition
 • - methodology subscription including staistical evaluation
Literature
 • Biomedicínská statistika. D. I, Základy statistiky pro biomedicínské obory (Variant.) : Základy statistiky pro biomedicínské obory. info
 • GEWEKE, John. Contemporary Bayesian econometrics and statistics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005. xi, 300. ISBN 0471679321. info
 • Advanced medical statistics. Edited by Ying Lu - Ji-Qian Fang. 1st ed. New Jersey: World Scientific, 2003. xv, 1101. ISBN 9810247990. info
 • DUNLEAVY, Patrick. Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. New York: Palgrave Macmillan, 2003. xiii, 297. ISBN 1403905843. URL info
 • GREEN, Stephanie, Jacqueline BENEDETTI and John CROWLY. Clinical trials in oncology : interdisciplinary statistics. 1st ed. Boca Raton: Chapmann & Hall/CRC, 2000. x, 203. ISBN 0412996316. info
 • SOKAL, Robert R. and James F. ROHLF. Biometry :the principles and practice of statistics in biological research. 3rd ed. New York: W.H. Freeman and Company, 1995. xix, 887 s. ISBN 0-7167-2411-1. info
Teaching methods
Presentation of theme concept, aims of study, methodology and evaluation. The first part of work completion (methods, evaluation).
Assessment methods
Giving the course-unit credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Zahrnuje sběr dat, studium potřebné literatury, statistické zpracování, prezentaci dat.
Credit evaluation note: Přípravu DISERTAČNÍ PRÁCE hodnotí a určuje školitel po dohodě se studentem. Počet kreditů je minimálně 5, max. 25. Součet kreditů předmětu Příprava dis.práce za celé studium musí být minim. 120, max. 160.
Information on course enrolment limitations: Na základě návrhu školitele o splněných krocích zadává kredity do databáze přednosta školícího pracoviště
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2010/DSDP016