VSPM071 Palliative Medicine

Faculty of Medicine
Spring 2014
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Comprehensive Cancer Care Department - Institutions shared with the Masaryk Memorial Cancer Institute - Faculty of Medicine
Supplier department: Comprehensive Cancer Care Department - Institutions shared with the Masaryk Memorial Cancer Institute - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 10. 3. to Fri 9. 5. Thu 15:00–16:40 N02901
  • Timetable of Seminar Groups:
VSPM071/01: No timetable has been entered into IS. O. Sláma
VSPM071/02: No timetable has been entered into IS. O. Sláma
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VLFA0722c Pharmacology IIp
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Paliativní medicína nabízí možnost získat základní znalosti a dovednosti v péči o pokročile nevyléčitelně nemocné pacienty ( onkologické i neonkologické). Obsahem přednášek a seminářů bude léčba nejčastějších symptomů, pravidla podpůrné komunikace a psychosociální aspekty péče. Účastníci se seznámí s etickým a právním rámcem poskytování paliativní péče. Součástí výuky budou 2 exkurze do hospiců v brněnském regionu. Předmět je zakončen kolokviem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2014/VSPM071