VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
e-learning. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Plch (přednášející)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Petr Sejk (náhr. zkoušející)
Mgr. Eliška Šebestová, DiS. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ústřední knihovna - Účelová zařízení - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Účelová zařízení - Lékařská fakulta
Předpoklady
! vlll021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu && ! vsil021 Information literacy && ! vsiv021 Informační výchova && ! BAIV041 Kurz informačního vzdělávání && ! BPBP041p Propedeutika bak. práce - př. && ! BPIV041 Kurz informačního vzdělávání && ! BZIV041c Informační výchova - cv. && ! BZPB0431 Prop. bakalářské práce I && ! BZPB0431 Prop. bakalářské práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto e-learningové kurzu bude student schopen: - efektivně vyhledávat plné texty odborných článků a knih ke konkrétnímu tématu v knihovnách i v online zdrojích (internet, databáze aj.) - rozlišovat, které vyhledané informace jsou odborně kvalitní - zpracovávat informace pro jejich využití při vlastním výzkumu a psaní odborného textu - aplikovat základní pravidla publikační etiky - správně citovat zdroje podle pravidel vydavatele
Osnova
 • 1. Volba tématu a ověření aktuálních znalostí 2. Informační hygiena, netiketa, bezpečnost na Internetu 3. Typy knihoven a jejich služby, vyhledávání v katalogu 4. Rozpoznání kvalitní webové stránky 5. Efektivní vyhledávání v online databázích 6. Lékařské a multioborové databáze 7. Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. 8. Tvorba bibliografických citací. 9. Citační manažery Zotero a EndNoteWeb 10. Hodnocení vědecké práce - Citační rejstříky. Impact factor. H-index.
Literatura
  doporučená literatura
 • PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 39 s. ISBN 9788021051720. info
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • VYMĚTAL, Jan a Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
  neurčeno
 • IVANOVÁ, Kateřina a Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
Výukové metody
e-learning, teoretická příprava, instruktáž, práce s textem, vytváření dovedností
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je splnění zadaných úkolů během semestru ve stanovených termínech.
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/aktivity/predmety/VLLL021/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.