BZIV041c Informační výchova - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1.5/0. 21. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 19. 3. 15:00–17:40 B2.33, 15:00–17:40 B2.33, Čt 2. 4. 15:00–17:40 B2.33, 15:00–17:40 B2.33, Čt 16. 4. 15:00–17:40 B2.33, 15:00–17:40 B2.33
Předpoklady
Uživatelská úroveň digitální gramotnosti, konkrétní oborové téma pro odborný text (seminární nebo bakalářské práce)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prakticky koncipovaného předmětu je připravit studenty na tvorbu odborného textu a jeho prezentaci. Studenti projdou postupnými kroky této přípravy, od plánování struktury po prezentaci svých odborných textů. Předmět je přípravou pro zpracování seminární a bakalářské práce i pro tvorbu odborných materiálů v rámci odborné praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - dodržovat základní metodologické principy při přípravě a realizaci výzkumu; - zpracovat kvantitativní data v Excelu, - vytvořit abstrakt k vlastnímu odbornému textu, - vytvořit formálně správný odborný text, - využít možnosti Wordu pro psaní odborného textu, - vytvořit biíbliografický záznam informačního zdroje dle normy AMA, - znát pravidla publikační a citační etiky, - vytvořit elektronickou prezentaci v PowerPointu, - prezentovat a obhajovat vlastní odbornou práci.
Osnova
 • Co si připravit pro psaní? Výzkum a data: Excel a základy výzkumu - Pavla Kovářová
 • Psát?! Zásady tvorby textu: Tvorba textu, fáze zpracování, vymezení pojmů, obsahová, formální a žánrová struktura, abstrakt, jazyk a typografie, Word - Pavlína Mazáčová
 • S jakou formou ven? Citace a práce se zdroji: Citace dle AMA, původnost práce, citační a publikační etika, citace ve wordu - Pavla Kovářová a Zuzana Teplíková + Prezentace: PowerPoint, tvorba prezentace, obhajoba, prezentační dovednosti - Martin Krčál
Literatura
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 s. doi:10.13140/2.1.1243.5840. URL info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • WILHELMOVÁ, Radka. Jak napsat bakalářskou práci. 2008. URL info
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • IVANOVÁ, Kateřina a Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Stručná teoretická příprava, praktické úkoly na hodinách se zpětnou vazbou na zpracování, e-learning, tvorba seminární práce.
Metody hodnocení
100% účast na výuce, aktivní zapojení při seminářích, vypracování všech úkolů zadaných na hodinách, vytvoření a prezentace seminární práce do odborného oborového předmětu v souladu s formálními požadavky na písemné práce. V případě omluvené neúčasti budou úkoly vypracovány samostatně a vloženy do odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BZIV041c