VLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPF0622c/01: Čt 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/02: Čt 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/03: Po 8:00–10:30 A18/112
VLPF0622c/04: Po 8:00–10:30 A18/112
VLPF0622c/05: Pá 8:00–10:30 A18/112
VLPF0622c/06: Pá 8:00–10:30 A18/112
VLPF0622c/07: Po 11:00–13:30 A18/112
VLPF0622c/08: Po 11:00–13:30 A18/112
VLPF0622c/09: Út 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/10: Út 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/11: Pá 11:00–13:30 A18/112
VLPF0622c/12: Pá 11:00–13:30 A18/112
VLPF0622c/13: Čt 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/14: Čt 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/15: St 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/16: St 10:00–12:30 A18/112
VLPF0622c/17: St 7:00–9:30 A18/112
VLPF0622c/18: St 7:00–9:30 A18/112
Předpoklady
VLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o patologických stavech a experimentální práci. Studenti by měli získat praktické experimentální dovednosti pro svoje další studium a práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit možnosti farmakologického ovlivnění sekrece žaludeční šťávy v kontextu experimentálně navozeného žaludečního vředu u pokusného zvířete (inhibice protonové pumpy, blokáda H2 receptorů);
- demononstrovat princip diagnostiky diabetu zátěžovým testem (oGTT) na zvířecím modelu experimentálně vyvolaného diabetu (alloxan);
- vyjmenovat parametry klinicky využitelné v popisu stavu výživy (kalorimetrie, BMI, WHR index, váha, tloušťka kožní řasy, bioimpedance, DEXA);
- demonstrovat vyšetření kvality kožní bariéry prostřednictvím vyšetření odporu a vodivosti kůže nebo chemickou (Burckhardtovou) zkouškou s přihlédnutím ke složení kožní bariéry a jeho poruchám;
- demonstrovat vznik obstrukčního ikteru podvázáním choledochu.
- ovládat etiopatogenezi dalších typů ikteru (hemolytický, intrahepatální), diagnostiku jednotlivých typů prostřednictvím vyšetření metabolitu hemu v moči, krvi a stolici, s využitím mitochondriálních/cytoplasmatických/membránových jaterních enzymů;
- vysvětlit význam a principy DNA diagnostiky na detekci I/D ACE polymorfismu pomocí metodiky PCR;
- výsvětlit patogenetické aspekty vzniku venózní trombózy na základě interpretací výsledků získaných na zvířecím modelu
Osnova
  • Exp. navozený žaludeční vřed u pokusného zvířete-analýza obrazu archivních preparátů. Příprava modelu ikteru Exp. navozený ikterus u pokusného zvířete Patofyziologie horní části GIT (seminář) Statistické zhodnocení provedených experimentů (práce se stat. softwarem, pokročilejší statistika) Mgr. Bc. F. Zlámal Neuropatofyziologie (seminář) Exp. navozená venózní trombóza u pokusného zvířete Přehled metod molekulární biologie využívaných v patofyziologii (seminář a demonstrace vybraných lab. metod) Genetická podmíněnost nemocí – monogenní vs. komplexní nemoci, farmakogenomika (seminář) Hematologie a základy transfuzologie (seminář) Anafylaktická reakce, patofyziologie šokových stavů (seminář) Poruchy kožní bariéry (měření kožní vodivosti) Příprava modelu diabetu Exp. navozený diabetes mellitus – průkaz glukózovým tolerančním testem
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, semináře
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udelení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) vypracované protokoly exp. praktických cvičení, (iii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím. ______________________________________________________________________ <
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.