HTP010 Musical Psychology 1

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Michal Košut, Ph.D.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti na úrovni maturitní zkoušky z tohoto předmětu, ev. zvládnutí dílčích a speciálních kurzů psychologie na učitelských, příp. uměleckých vysokých, příp. středních školách.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Musical psychology as a psychological branch. Concept apparatus of musical psychology. The relation of musical psychology to general psychology and to psychology of personality. The relation of musical psychology to ontogenetic, social and pedagogical psychology. Musical psychology and psychopathology; utilization of musical psychology in psychotherapy.
Learning outcomes
Knowledge of musical psychology.
Syllabus
 • Musical psychology as a border discipline between musicology and psychology has various conceptions but essentially it always deals with the problems of musical abilities, apperception and mental representation of music, issues of musical creativity, issues of personality and creation and reception, psychological questions of music (emotionality) and tone psychology, socially-psychological and developmentally-psychological issues of music and musicotherapy.
Literature
  required literature
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby. I., Hudební schopnosti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 76 s. info
  not specified
 • SEDLÁK, František and Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vydání druhé, přepracova. Praha: Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 9788024620602. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. ABC hudební psychologie : stručný slovník. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. info
Teaching methods
Consultation
Assessment methods
oral examination
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/HTP010