HTP011 Musical Psychology 2

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
HTP010 Musical Psychology 1
Základní znalosti na úrovni maturitní zkoušky z tohoto předmětu, ev. zvládnutí dílčích a speciálních kurzů psychologie na učitelských, příp. uměleckých vysokých, příp. středních školách.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Musical psychology as a psychological branch. Concept apparatus of musical psychology. The relation of musical psychology to general psychology and to psychology of personality. The relation of musical psychology to ontogenetic, social and pedagogical psychology. Musical psychology and psychopathology; utilization of musical psychology in psychotherapy.
Learning outcomes
Knowledge of musical psychology.
Syllabus
 • (Textbook M. Franěk, Musical psychology,2007):Physical basis of musical sound. Fundamentals of audio perception. Psychological fundamentals of musical systems. Attention and memory in music sensation. Time in music. Neurophysiologic fundamentals pf musical activity. Musical evolution. Musical talent and the influence of musical education. Music actuation on a human.
Literature
  required literature
 • SEDLÁK, František and Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vydání druhé, přepracova. Praha: Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 9788024620602. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
  not specified
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. ABC hudební psychologie : stručný slovník. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby. I., Hudební schopnosti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 76 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation. Homeworks.
Assessment methods
Consultation, oral examination from the range of studied recommended literature.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/HTP011