SPk519 Teaching Practice 1 - L, S

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/1.7. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be introduced to the run of workplace, personal constitution, structure of the pupil, they will be executing assistant work in given workplace under the supervision of given assistant.
Learning outcomes
Orientation in the work methods with clients, introduction to the documentation of pupil/client.
Syllabus
 • Practical continuous experience is aiming on assistant work in given workplace under the supervision of chosen assistant.
Literature
  required literature
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998. 74 stran. ISBN 8085931567. info
  not specified
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu (Teaching practice and Didactics for integrated science). In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. p. 254-259, 5 pp. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele (The continuous pedagogical practice as an oportunity for student’s preparation to a form teacher’s educational activites). In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. p. 143-145. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. (Pedagogical Training Practice). Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 pp. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně (Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno). Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, vol. 2004, 3/4, p. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi (Future Teachers on Teaching Practice). a kolektiv. 2nd ed. Brno: Paido, 1998. 74 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Teaching methods
Practical experience in the field, based on the choosen specialization.
Assessment methods
Odevzdání vypracované zprávy z praxe a zadaných formulářů. Zápočet.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 20 hodin.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/specped
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/SPk519