SPkK20 Speech Therapy 1

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Sandra Szewczyková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SPkK20/01: Sat 10. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Fri 16. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Fri 4. 12. 8:00–13:50 učebna 50, Fri 18. 12. 8:00–13:50 učebna 50, S. Szewczyková
Prerequisites
Intact communication ability.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to study the issue and the scientific field of speech therapy, introduces students to the principles of communication and ontogenesis of children's speech. In the course will present key findings of individual forms of communication disorders.
Learning outcomes
• orientation in contemporary conception of speech therapy;
• An overview of speech and psychomotor development of the child;
• knowledge of the various forms of communication capabilities.
Syllabus
 • • Conception of speech therapy. Interdisciplinary cooperation. Historical development of speech therapy.
 • • The provision of speech therapy in CR and related legislation.
 • • The process of human communication characteristics, significance.
 • • Verbal, nonverbal communication.
 • • Ontogeneze children's speech.
 • • Psychological and social factors of speech.
 • • Anatomy and physiology of speech organs.
 • • list of individual forms of communication capabilities.
 • • Classification of developmental forms of communication disorders.
 • • Classification acquired forms of communication capabilities.
 • • Symptomatology various forms of communication capabilities.
Literature
  recommended literature
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy (Education of Children and Pupils with Communication Disorders in Preschool Age and in Primary School). In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2nd ed. Brno: Paido Brno, 2004, p. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998, 101 pp. ISBN 80-85931-62-1. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 1998, 192 s. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1996, 93 pp. ISBN 80-85931-41-9. info
Teaching methods
seminar, discussion, study of literatury
Assessment methods
Completion of the course - written test and presentation of the instrument. For passing the subject is required at least 70 %.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SPkK20