SPpK89 Reflektivní seminář k logopedické praxi II

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPpK89/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 9:00–10:50 učebna 52, B. Chleboradová, L. Vrbecká Doležalová
Předpoklady
NOW ( SPpK86 Logopedická praxe II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence, reflektovány budou dosavadní zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je teoretická příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do nadcházející speciálněpedagogické praxe;
• rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu;
• pochopit využití různých diagnostických metod;
• uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Specifika edukace žáka s SVP.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Diagnostické metody.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Administrativa asistentské praxe.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování případové studie, zpracování průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování případové studie a průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Výuka bude probíhat blokově. Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPpK89