SPpK89 Reflektivní seminář k logopedické praxi II

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SPpK86 Logopedická praxe II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence, reflektovány budou dosavadní zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je teoretická příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do nadcházející speciálněpedagogické praxe;
• rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu;
• pochopit využití různých diagnostických metod;
• uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Specifika edukace žáka s SVP.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Diagnostické metody.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Administrativa asistentské praxe.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. 2011. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm. 300 s. ISBN 8072043307. 2004. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování případové studie, zpracování průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování případové studie a průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Výuka bude probíhat blokově. Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.