De2BP_ODST History of the Middle Ages and the Early Modern Age 1

Faculty of Education
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Timetable
Mon 8:30–10:05 učebna 60
  • Timetable of Seminar Groups:
De2BP_ODST/1: Mon 12:00–12:45 učebna 1, Thu 8:30–9:15 učebna 4, B. Klíma
De2BP_ODST/2: Mon 12:50–13:35 učebna 1, Thu 7:40–8:25 učebna 4, B. Klíma
De2BP_ODST/3: Tue 10:15–11:00 učebna 4, Wed 11:05–11:50 učebna 4, B. Klíma
Prerequisites (in Czech)
NOW(Hi4_ODS1)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Svatá říše římská. Boj o investituru. Rozkol v církvi. REformní snahy. Polsko a Litva. Křížové výpravy. FRancie v 13. století. Kyjevská Rus. Ruské země v boji za nezávislost a sjednocení. Území dnešní Itálie v e 12. až 15. století. Rozklad Byzance. Turci v malé Asii a na Balkáně. Španělsko v období reconquisty. Anglie v období budování centralistické monarchie.
Literature
  • ZWETTLER, Otto. Obecné dějiny středověku. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 173 s. ISBN 8021011297. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2003/De2BP_ODST