HV050 Didactics of Music Education for Elementary Schools 1

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV050/01: Mon 11:00–12:50 učebna 21, D. Taylor
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the student is able to use the tools of Orff´s musical instruments in practice. A student will be able to create the rhythmical and melodic score for the songs. Attention is paid to non-traditional methods and forms of work aimed at the development of musical creativity and elementary music.
Syllabus
 • 1. Instrumental activities - rhythmical and melodic accompaniments; Musical instruments – grouping; Musical instruments of Carl Orff. 2. Ritual and other musical therapeutic instruments and their usage in Preschool Education. 3. Creative musical instruments (handmade); innovative tools for music activities. 4. Boomwhackers - technique of playing, their usage and notation. 5. Musical Kinaesthetic Education - dance and movement games. Elementary kinaesthetic elements - a play on the body – body sounds, imitation games, conducting (upbeat). 6. Activities based on Music theory: Power Point Presentation of musical periods with listening to music samples.
Literature
  required literature
 • SYNEK, J. Didaktika hudební výchovy I. Olomouc, 2004.
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy. 2, Na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s.
 • BLAŽKOVÁ, O. – LIŠKOVÁ, Y. Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele. Ostrava, 2010.
 • DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava, 2001. HAVELKOVÁ, K. – CHLÁDKOVÁ, B. Didaktika hudební výchovy 1. Brno, MU 1994.
  recommended literature
 • JURKOVIČ, P. Na orffovských cestách III. Netolice: JC - Audio, 2012. ISMN 979-0-706532-24-0. 65 s.
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha 2005. ISBN 80-7179-916-X
 • JURKOVIČ. P. Instrumentální soubory na základní škole. Praha, SPN 1996.
 • MAZUR, P. Hudební činnosti žáků na ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrava, 1984. PECHÁČEK, S. – VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum 2001.(PÚ)
 • EBEN, P. - HURNÍK, I. Česká Orffova škola I. – V. Supraphon, Praha, 1969 – 1998.
 • HERDEN, J. Hudba jako řeč. Scientia, Praha, 1998. 89 s.
 • SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. Hudební vývoj dítěte. Úvod do hudební psychologie. STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon 1981.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha, Portál, 1999. ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. – BUREŠOVÁ, V. Písničky a jejich dramatizace. Praha, Portál, 2000.
Teaching methods
Practical preparation: singing – monophonic/polyphonic song, canon - accompaniment on Orff´s musical instruments; conducting. Playing the piano/violin and soprano recorder; a play on the body – body sounds. Processing and recording the rhythmical and melodic instrumental accompaniment to score. Work on the subject of teaching portfolio for Music.
Assessment methods
Type of teaching: seminar Credit requirements: a) A minimum of 80% active participation in seminars. b) Students will show their theoretical knowledge and practical skills acquired in the subjects of Didactics of Music for Primary Education 1. There will be an Oral part for the Theory of Didactics of Music 1 and there will also be a practical part (such as singing, conducting, playing piano/violin and/or recorder, etc). c) 6 folk songs (4 of them in polyphonic arrangement), 2 canons, 2 spirituals/work songs, 6 artificial songs and 8 songs from music history (for 2nd Educational level): singing, playing the piano/violin – transposing folk songs to major third up and down, conducting, optional accompaniment for songs - rhythmical, instrumental or kinaesthetic element. d) Processing the score to 5 songs using elementary rhythmical and melodic musical instruments. e) Work on the subject of teaching portfolio for Music. f) Playing the soprano recorder - 5 folk songs.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/HV050