HV060 Didactics of Music Education for Secondary Schools 1

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (lecturer)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV060/01: Mon 9:00–10:50 učebna 21, M. Tomanová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course builds on the knowledge gained in the seminar didactics of music education for elemantary school and shows how to link music education components to high school music education. The aim is to teach students to functionally interconnect three interrelated areas of activity - production, reception and reflection that, together with other musical activities, lead to an understanding of the musical message.
Learning outcomes
Student can work with musical means of expression. He understands the issues of listening activities for young people aged 15-18 years. He creates a portfolio of methodological materials.
Syllabus
 • Position and aim of music education in high school. Teaching hours, the curriculum, curricular documents. The history of artificial and nonartificial music. Listening methodology in high school, connection with vocal, instrumental, musical movement. Project instruction in music education.
Literature
 • KRÁLOVÁ, Eva a Miloš KODEJŠKA. Theory and practice of music education in schools: Visegrad doctoral forum, Prague 2013. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Education, 2014. ISBN 978-80-7290-725-0.
 • Váňová, Hana. Průvodce učitele tvořivou intonací. PedF UK Praha. 2004
 • SULLIVAN, Florence R. Creativity, technology and learning: theory for classroom practice. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-78883-1.
 • Tichá, Alena. Pěvecká výchova - práce na celém člověku. Hudební výchova č. 4, 1994/95
 • KUČEROVÁ, Judita and Hana HAVELKOVÁ. An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept. Online. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education. 1st ed. Vilnius: Klaipéda University, 2016, p. 128-135. ISBN 978-9955-18-924-4. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 123 pp. ISBN 978-80-210-6102-6. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. Čítárna Munispace URL info
 • Dějiny hudby v obrazech a obrázcích. Edited by Bohumír Hanžlík, Illustrated by Jolana Fenclová. Vyd. 1. Čelákovice: Klub přátel ZUŠ Jana Zacha, 2009, 204 s. ISBN 9788025448243. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ (Music and movement activities in music education at primary and secondary school). 1st ed. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005, 48 pp. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6. info
 • HERDEN, JAROSLAV. Hudba jako řeč. 1994. ISBN 80-7183-126-3. info
 • HERDEN, Jaroslav, Eva JENČKOVÁ and Jiří KOLÁŘ. Hudba pro děti : vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1. stupeň základní školy [Herden, 1992]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 194 s., [8. ISBN 80-7066-522-X. info
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989, 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 282 s. URL info
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy 2 na druhém stupni základní školy : učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 349 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation. Practical training - instrument playing on Orff's instruments, creating scores, work with listening composition, movement and dance element, songs and other activites for young people aged 15-18 years.
Assessment methods
Requirements for the   credit: A) at least 80% active participation in the seminar; B) processing the methodological sheet for the selected listening composition; C) 20 songs suitable for high school education; D) a teacher portfolio with at least five complementary methodological activities suitable for secondary schools.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/HV060