SPkK02 Speech Therapy 2

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Sandra Szewczyková (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Timetable
Fri 29. 10. 8:00–13:50 učebna 54, Fri 12. 11. 8:00–13:50 učebna 51
Prerequisites
SPkK20 Speech Therapy 1
intact communication ability. Completion of SPkK20 Speech therapy 1.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with basic features support communication skills of persons with impaired communication abilities in all age categories.
Learning outcomes
• The student has an overview of the basic approaches to persons with communication disorders;
• has an overview of the issue of contact and cooperation with clients, with parents, legal guardians, teachers and other professionals in the context of a comprehensive child support, pupils with communication disorders;
• can work with tools and materials employed in the development of communication skills.
Syllabus
 • Possibilities of communication and cooperation with the client - child, student, in-context support. Role of interdisciplinary collaboration.
 • • Possibilities of communication and cooperation with parents and legal guardians of children in support of. Possibilities of interdisciplinary cooperation.
 • • Approaches to developing communication skills of persons with impaired communication ability.
 • Materials suitable for the development of communication skills.
 • • Approaches to develop communicative competence of persons with communication disorder.
 • • Stimulating communication skills and mobilization of persons in the context of social inclusion.
Literature
  required literature
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). 1st ed. Praha: Grada publishing, 2006, 229 pp. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  recommended literature
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Vydání 1. Praha: Grada, 2012, 236 stran. ISBN 9788024730080. URL info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2011, 63 s. ISBN 9788073111182. info
 • ŠKODOVÁ, Eva, Ivan JEDLIČKA and KOL. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007, 615 pp. ISBN 978-80-7367-340-6. info
 • ALLEN, Eileen and Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. 1. vydání. Praha: Portál, 2002, 187 pp. ISBN 80-7178-614-4. info
 • STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. Translated by Petr Kuba. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 291 s. ISBN 8085282879. info
Teaching methods
consultation, class discussion, semestral paper-presentation
Assessment methods
Completion of the courses (Logopedie 1 + Logopedie 2) - oral discussion and presentation of the instrument.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/SPkK02