Hi4_N192 National History of the 19th Century 2

Faculty of Education
Spring 2005
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Prerequisites (in Czech)
Hi4_N191 National History of 19th C. 1 && NOW ( Hi4_S192 National History of 19th C. Se )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Dovršení procesu revoluce, období ústavních reforem. Rakousko-pruská válka a dualismus. Prosincová ústava a fundamentální články. Táborové hnutí. Pasivní rezistence. Počátky dělnického hnutí. Formování politického systému. V předvečer války. České země za 1. sv.- války. Zahraniční odboj. Vyhlášení československého státu.
Literature
  • VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA and Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin I. (The Selection Chapters of Modern Czechoslovak History, part I.). Brno: Masarykova univerzita, 1994. 200 pp. ISBN 80-210-0308-1. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2005/Hi4_N192