SZ9BP_SFV3 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 3 (techniky bodyterapie, choreoterapie)

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je součástí projektu sebepoznávací a sebezkušenostní výuky v různých technikách vycházejících z výchovných a terapeutických oblastí. Konkrétně jde o víkendové semináře zaměřeny na techniky z oborů arteterapie (prožitky, nalézání osobní hranice a svého osobního potenciálu /fyŹzického a duševního/, hodnotová orientace, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina...); dále muzikoterapie, dramaterapie, bodyterapie a choreoterapie.
Osnova
  • Osobnostní vzdělávání v rámci technik sebepojetí, sebreflexe, sociální interakce, relaxace, meditace, vlastŹní identita, vážení si druhých i sebe, pozitivní motivace do života, ovlivnění hodnotové mapy, netradiční aktivity, radost, záŹbava, komunikační dovednosti, týmovost a skupinová dynamika, prevence možných sociálních problémů, poznání svých hraŹnic, efektivní možnost ztráty nudy, vztah k sobě a okolí Požadavky na získání zápočtu 1. aktivní účast na celém semináři 2. reflexe na téma: Získaná sebepoznání a sebezkušenost, na základě zpětných vazeb skupiny, vědomí sebe sama, své sociální dovednosti, rysů, motivace, rolí a postojů
Literatura
  • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
  • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
  • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. info
Navazující předměty
Informace učitele
Seminář je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ", ten pro MU zaštiťuje občanské sdružení EDUCATIO
http://www.educatio.info
EDUCATIO.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007.