A2MK_LDML Literatura pro děti

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/24/0. 24 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Předpoklady
--
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students gain basic information about literature for children written in English: development, genres, representatives and books. The literature in focus is reading for teenagers. In the end of the course, students should know how to promote literature in English in their classes, and what to promote.
Osnova
 • Course schedule:
 • 1. Introduction, requirements, Oral literature, non-intentional literature, intentional literature. The use of books.
 • 2. A very short survey of the development of children's literature; best books for children, book awards, IBBY
 • 3. Nursery rhymes, picture books, illustrated books
 • 4. Folk tales vs. fantasy and science fiction
 • 5. Adventure, boys and girls, animals
 • 6. Comics and graphic novels
 • 7. Book publishers
 • 8. Contemporary theories
 • 9. - 12. Student presentations
 • 13. Conclusion
Literatura
 • BOBULOVÁ, Ivana. Children's and juvenile literature :(written in English). Vyd. 1. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2003. 189 s. ISBN 80-8050-628-0. info
 • HUNT, Peter. An introduction to children's literature. Oxford: Oxford University Press, 1994. 241 s. ISBN 0-19-219261-2. info
 • Literature for children : contemporary criticism. Edited by Peter Hunt. London: Routledge, 1992. ix, 209. ISBN 0415068256. info
Výukové metody
Mini-lectures, home reading, class discussion, student presentations, response papers.
Metody hodnocení
attendance and activity/ docházka a činnost v hodinách
tasks and presentations/ úkoly a prezentace
final test/ závěrečný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
úkoly a prezentace a závěrečný esej jsou zaměřeny na klasickou a současnou literaturu pro děti a mládež v angličtině, bližší informace v úvodních hodinách
tasks and presentations and final essay are focused on classical and contemporary children s and juvenile literature in English; details will be provided in introductory sessions
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.