RJ2MP_DIS4 Didactics of Russian 4

Faculty of Education
Spring 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Helena Rytířová
Supplier department: Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
RJ2MP_DIS4/01: Fri 21. 2. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Fri 28. 2. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Fri 7. 3. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Fri 14. 3. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Fri 21. 3. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Fri 28. 3. 11:10–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), S. Koryčánková
Prerequisites
Good knowledge of the Russian language at the level C1/C2.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to obtain information about new teaching methods, alternative approaches, their theoretical and practical aspects. In addition there are also issues of testing and working with an error. Self-assessment of students.
Syllabus
 • 1.The development of educational guidelines, methods and teaching practices. New alternative directions. 2. Testing, work with an error and testing in foreign language teaching. 3. Self-assessment of pupils, students and teachers. 4. Mikrovyučování. 5. Errors novice teacher's. 6. Own teaching practice.
Literature
  recommended literature
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK and Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  not specified
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu (Teaching practice and Didactics for integrated science). In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. p. 254-259, 5 pp. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. (Pedagogical Training Practice). Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 pp. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů : sborník z mezinárodního pracovního semináře konaného dne 9. prosince 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Edited by Tomáš Janík - Jiří Havel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 239 s. ISBN 8021038845. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty :(alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 80-7041-808-7. info
Teaching methods
Seminar presentations and group discussions.
Assessment methods
Oral examination. Assessment of portfolio management. The score is a presentation of microteaching.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2014/RJ2MP_DIS4