SPp540 Podpůrná opatření u jedinců s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uvedení do problematiky podpůrných opatření u žáků se sociálními znevýhodněním.
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni s problematikou podpůrných opatření, budou umět popsat stupně podpůrných opatření u žáků se sociálním znevýhodněním (poruchami chování) a budou znát aplikační možnosti v rámci prostředí hlavního vzdělávacího proudu.
Osnova
  • Relevantní legislativa (školský zákon). Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním, stupně, podmínky, náležitosti. Možnosti aplikace podpůrných opatření v rámci praxe.
Literatura
    povinná literatura
  • FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4655-4.
Výukové metody
Seminář, skupinový projekt, diskuse.
Metody hodnocení
Případová studie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.