CJQ036 Czech Literature of the 19th Century /Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. František Schildberger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CJQ006 Comprehensive Exam
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
After an introduction to the theme seminars will be devoted to the analyses of well-known literary works from the national revival period, which will be compared with other contemporary Czech and foreign literary works, in a less degree with literary works from other periods. Students make use of their knowledge, especially in literary theory and cultural history. The aim is to acquire the basic literary works of the Czech national revival period.
Syllabus
  • Seminars are devoted mainly to the analyses of the following authors's works: Jan Kollár, F. L. Čelakovský, K. J. Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský.
Literature
  • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
  • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xv. info
  • HRABÁK, Josef, Dušan JEŘÁBEK and Zdeňka TICHÁ. Průvodce po dějinách české literatury [Hrabák, 1976]. 1. vyd. Praha: Orbis, 1976. 511 s., [3. info
  • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
Teaching methods
Seminars, 1½ hours per week; a reading of the disscus topic, a short oral presentation of reports, a written summary of the reports; a collective interpretation, class discussion.
Assessment methods
Active class participation - class discusion and an essay.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: in blocks.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJQ036