KSCA001 Introduction to Chinese Studies

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 14:00–15:40 C33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
One semester course. The course is an introduction to the study of Chinese language, culture, geography, etnography, society, and politics. The students gain knowledge of key facts of Chinese culture.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
- understand and interpret basic realia necessary for culture oriented study of China
- actively apply Czech and English transcriptions;
- interpret the knowledge of basic realia of Chinese culture
Syllabus
 • 1. Úvodní hodina (D. Vávra) 13.10. a) Úvod do kurzu a problematiky 2. Identita Číny a čínské kultury – historický a kulturní přehled (D. Vávra) 20.10. 3. Čína a Západ, obrazy Číny na Západě - historický přehled 27.10. (D. Vávra) 4. Kulturní antropologie (D. Vávra) 3.11. 5. Hlavní údaje o Číně (D. Hilbertová) 24. 11. konzultace k tématu přes Teams a) Komunistická strana Číny b) Státní aparát c) Marxismus a dějiny 6.a 7. Hlavní mezníky dějin (D. Hilbertová) 1.12. konzultace k tématu přes Teams • Hlavní chronologická line • Významné historické osobnosti 8. Postavení Taiwanu, Tibetu, Xinjiang, Hong Kong, Macao (D. Hilbertová) 9. a 10.Základní sociální a ekonomické problémy čínské společnosti (D. Hilbertová) a. cenzura b. politika jednoho dítěte, menšiny c. migrace atd. PLUS Filmy - filmy budou nahrány s podkladovými materiály v ISu
Literature
  required literature
 • HORÁLEK, Adam. Geografie Číny : učební materiál pro studenty sinologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 179 s. ISBN 9788024438399. info
  recommended literature
 • Kdo byl kdo : čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté (Variant.) : Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. info
 • čína 21. století
 • HORÁLEK, Adam and Pavel PTÁČEK. Vybraná témata z geografie současné Číny (Selected topics from the geography of contemporary China). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 195 pp. ISBN 978-80-210-6647-2. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Čína. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 223 s. ISBN 8072771094. info
 • EBERHARD, Wolfram. Lexikon čínských symbolů : obrázková řeč Číny. Translated by Eva Černá. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2001. 292 s. ISBN 8072074016. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Čína :dobrodružství hedvábné cesty : po stopách styků Východ - Západ. 1. vyd. Praha: Set out, 2000. 366 s., [8. ISBN 80-86277-11-9. info
 • WILKINSON, Endymion Porter. Chinese history : a manual. Rev. and enl. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2000. xxiv, 1181. ISBN 0674002474. info
 • Transkripce čínštiny. Edited by Hana Třísková. Praha: Česko-čínská společnost, 1999. xv, 104. ISBN 809025151X. info
 • Transkripce čínštiny., Sborník statí. Edited by Hana Třísková. Praha: Česko-čínská společnost, 1999. xv, 104 s. ISBN 80-902515-2-8. info
 • Transkripce čínštiny., Tabulky a návody. Edited by Hana Třísková. Prah: Česko-čínská společnost, 1999. ix, 133 s. ISBN 80-902515-3-6. info
Teaching methods
Course has a form of lectures.
Assessment methods
1) 6 tests during the semester - altogether at least 50 %.
2) final written test in 2 parts, each minimum 70 %
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Posluchači Čínských studií povinně ukončují zkouškou.
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo Čínská studia je podmíněn souhlasem vyučujících.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=789
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/KSCA001