KSCA012 History of China I

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites
! NOW ( KSCA027 History of China to 18th c. ) && SEMESTR ( 6 , 7 , 8 )
basics of Chinese geography, pinyin transcription of Chinese
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:

understand the basics of Chinese historical politics and culture;
understand the essential terminology of Chinese historiography;
understand the distortion of Chinese history in contemporary society
Learning outcomes
Students will be able to characterize Chinese dynasties (main historical periods)
Syllabus
 • 1) neolithic cultures
 • 2) the Shang + Zhou civilization (bronze culture)
 • 3) Qin, the unification, Han bureaucratic systém
 • 4) Disunity, the Silk Road
 • 5) Sui, Tang
 • 6) Song, Liao, and Jin dynasties
 • 7) the Mongol conquest and the Yuan dynasty
 • 8) Ming, examination system
 • 9) the rise of Manchu
 • 10) high Qing, military expansion and regress
 • 11) the Jesuit missions
Literature
  required literature
 • KOLMAŠ, Josef. Pojednání o věcech čínských. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015. 271 stran. ISBN 9788074296291. info
 • MARŠÁLEK, Jakub. Proso, pastevectví a dvojuché nádoby : šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2015. 233 stran. ISBN 9788073086855. info
 • ŠKODA, Milan. Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015. 280 stran. ISBN 9788074294730. info
 • MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa (The First Emperor: Creator of China and of the World’s Eighth Wonder). 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 295 pp. bez edice. ISBN 80-7204-298-X. info
 • PALÁT, Augustin and Jaroslav PRŮŠEK. Středověká Čína : společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha: DharmaGaia, 2001. 379 s. ISBN 8085905396. info
 • EBREY, Patricia Buckley. The Cambridge illustrated history of China. 1st pbk. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 352 s. ISBN 9780521669917. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
  recommended literature
 • ROSSABI, Morris. A History of China. Blackwell Publ. 2014. 426 s. ISBN 978-1-55786-078-1.
 • BROOK, Timothy. The troubled empire : China in the Yuan and Ming dynasties. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 329 s. ISBN 9780674046023. info
 • China between empiresthe northern and southern dynasties. Edited by Mark Edward Lewis. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 340 p. ISBN 0674026055. info
 • LEWIS, Mark Edward. China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 356 s. ISBN 9780674033061. info
 • ROWE, William T. China's last empire : the great Qing. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 360 s. ISBN 9780674036123. info
 • KUHN, Dieter. The age of Confucian rule : the song transformation of China. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 356 s. ISBN 9780674031463. info
 • LEWIS, Mark Edward. The early Chinese empires : Qin and Han. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 321 s. ISBN 9780674057340. info
 • BROOK, Timothy. Čtvero ročních dob dynastie Ming : Čína v období 1368-1644. Translated by Vladimír Liščák. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2003. 362 s. ISBN 8070215836. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Čína. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 223 s. ISBN 8072771094. info
 • KAMENAROVIĆ, Ivan P. Klasická Čína. Translated by Anna Hánová. Praha: Lidové noviny, 2001. 281 s. ISBN 8071063975. info
 • OLIVOVÁ, Lucie and XU SHU´AN. Vývoj správního systému v Číně. 1st ed. Praha: Karlova univerzita, 2000. 110 pp. ISBN 80-246-0093-5. info
 • HRDLIČKA, Zdeněk and Věna HRDLIČKOVÁ. Čína císaře Šen-cunga. 1. vyd. Praha, 1992. 266 s. : i. info
  not specified
 • KOLMAŠ, Josef and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy (Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9. info
 • POKORA, Timoteus. Čchin Š'chuang-ti. V Praze: Orbis, 1967. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods
1) Written test consisting of ca 20 questions, minimum pass level 60 %. 2) Written and oral test for those who take exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCA012