LJBcSZk Bachelor's State Exam in Latin language and literature

Faculty of Arts
Spring 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies – Faculty of Arts
Prerequisites
In order to be admitted to the Bachelor's state examination, a student must
a) gain credits prescribed by his or her study plan;
b) submit Bachelor’s thesis, if he or she is a student of major or single-study (completus) study plan.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the Bachelor's state examination is to prove whether a student have reached learning outcomes of the Bachelor's programme Latin Language and Literature as prescribed by his or her study plan.
Learning outcomes
A successful student should be able to:
understand classical Latin texts;
translate text of selected classical Latin authors into Czech;
identify Latin morphological and syntactic phenomena used in classical Latin and describe them by means of linguistic terminology; analyse the structure of Latin sentence; translate shorter sentences into Latin;
analyse and read hexameter poetry and other ancient metrical structures;
identify basic stylistic and poetic devices used in Latin texts;
characterize the works of the most important Latin authors; explain the development of ancient literature and the dependence of Roman literature on Greek literature;
specify the main features of basic literary genres in ancient literature;
give an account of the cultural and historical background of the ancient world;
describe methodological approaches used in classical philology.

Requirements differ according to the study plan chosen by the student.
Syllabus
 • Contents of the Bachelor's state examination
 • 1. Detailed knowledge of Latin grammar studied in the courses Latin Grammar I-IV (minor study plan) or in the courses Latin Grammar I-V and Stylistics
 • 2. Knowledge of the relevant linguistic terminology.
 • 3. Detailed knowledge of the development of Roman literature (as studied in the courses Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero and Roman Literature: Augustan and Nero's Age) and the awareness of its connections with the development of the Greek literature (as studied in the course Overview of Classical Greek Literature for minor and major study plan, or in the courses Classical Greek Literature: From Homer to Euripides and Classical Greek Literature: Hellenistic Period for one field study plan), and knowledge of basic terms used in literary theory (as studied in the courses on literature and the course Introduction to the Theory of Literature.
 • 4. Basic knowledge of historical and social context.
 • 5. Knowledge of methodology and tools used in classical philology (as studied in the courses Introduction to Classical Philology and Introduction to Classical and Medieval Philology.
 • 6. Thorough knowledge of the prescribed readings:
 • completus and major study plan: Cicero. Tusculanae disputationes I; Livius. Ab urbe condita I; Vergilius. Aeneis I, II, IV; Bucolica I, IV).
 • minor study plan: Cicero. Tusculanae disputationes I; Ovidius. Metamorphoses I 72–162, 253-360; II 833-875; IV 55-166; X 1-77.
 • 7. Knowledge of Ancient and Medieval literature on the basis of individual reading. The list comprises minimal requirements:
 • Caesar: Zápisky o válce galské; Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky); Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filipiky (1 dle vlastního výběru); Catullus: celé dílo; Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář; Vergilius: celé dílo; Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3); Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha; Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha); Sallustius: Catilinovo spiknutí; Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru; Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru; Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.); Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy); Homér: Ilias, Odysseia; Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku); Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz); Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia; Platón: Faidros, Symposion, Kratylos; Hérodotos: 6.-9. kniha; Thúkydidés: 1.-2. kniha; Aristotelés: Poetika; Démosthenés: Filipika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně); Augustinus: Vyznání; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru; Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru); Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295; Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích; Kristiánova legenda; Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.
Literature
  required literature
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I (Basic Course of Latin I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 402 pp. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. (Basic Course of Latin. Volume 2.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 pp. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět (Syntax of Latin subordinate clauses). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 498 pp. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992, 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001, 893 s. ISBN 8085917696. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003, 790 s. ISBN 8085917874. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, 361 s. URL info
  recommended literature
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení :se slovníkem. Praha: Universita Karlova, 1993, 192 s. ISBN 80-7066-807-5. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 281 s. ISBN 9788020023353. info
Teaching methods
Written and oral exam, defence of Bachelor's thesis in case of one field (completus) or major study plan.
Assessment methods
Assessment by the examination board.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2024/LJBcSZk