PAM010 Didactics of Adult Education

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 8:00–9:40 D51
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will achieve knowledge of basements of andragogy and of principles of adults learning generally. They will understand learning program development in adult education and the cycle from training needs analysis to effectiveness evaluation. Students will be able to plan a learning project and use acquired knowledge and competences. Special attention will be focused on the personality of lecturer, learning styles of aduls and in-company education. Students will have the opportunity to discuss with other students and lecturers at seminars and via e-learning forum.
Learning outcomes
Upon completion of the course, the student will be able to: - analyse educational needs - set learning goals - plan an educational course in all its phases - apply selected techniques to adult education - describe the specifics of adult education - describe the basic factors of the didactic process
Syllabus
 • 1. Didactics of adult education – disciplinary framework, characteristics.
 • 2. Adult education today and its context.
 • 3. Specifics of adult education.
 • 4. Learning styles of adults, motivation and barriers. Individual learner approach.
 • 5. Transfer to life and work situations. Reflexive practice.
 • 6. Development of a course, module, lesson. Structure, objectives, processes.
 • 7. Learner's impact on adult education content and processes (training needs analysis, expectations, evaluation etc.).
 • 8. Planning and realization - methods, forms, didactic process and principles.
 • 9. The role and personality of lecturer.
 • 10. In-company training systems.
Literature
 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • VODÁK, Jozef and Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 205 s. ISBN 9788024719047. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 pp. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. Praha: Management Press, 2001. 221 s. ISBN 80-7261-048-1. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
 • BELCOURT, Monica and Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • SILBERMAN, Mel and Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 8071692506. info
 • WHITMORE, John. Koučování : příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Translated by A. Lisa. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 125 s. ISBN 80-8560. info
Teaching methods
lectures, seminars, discussion
Assessment methods
final group project, attendance 80%, final written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PAM010