PAN008 Career counselling in adult education

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 C43
Prerequisites
In order to be enrolled in the course, students must have passed the course Introduction to Counselling within the study program of Social Pedagogy and Counselling, or Introduction to Counselling Seminar within the Magister’s cycle of the study program of Social Pedagogy and Counselling.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course presents the context of Career counselling in the worldwide context and it focuses on counselling process guidance. Students are introduced in theories of career choice and development (Parsons, Holland, Schein and Super) and possibilities of counselling process guidance according to the type of the activity the counselling process focuses on – information providing, choice support, and career planning support. The aim of the course is to present to students the possibilities of counselling process guidance in the field o career counselling and to teach students how to prepare and explain a personal type of counselling process guidance.
Syllabus
 • Course outline: 1. Characteristics of and trends in career counselling development. 2. Theories of career choice and development (e.g. Parsons, Holland, Schein, Super, constructivist approaches). 3. Career information and how to use it (career information sources, standards for career information systems, and information sources in the Czech Rep.). 4. Career counselling process (guidance and counselling, aims, stage, creativity in the proces) 5. Career assessment, diagnostics and testing as parts of career counselling process 6. Career education as parts of career counselling process (models of the career education in the Czech Rep., international inspiration) 7. Career counselling services in Europe (their organization, selected results of evaluation, and principles for further development).
Literature
  required literature
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024717319. info
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství : příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007. x, 110. ISBN 9788090400528. info
  not specified
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ and Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku (Age Management: Comparative analysis of the conditions and approaches used in the Czech Republic and Finland). Praha: AIVD ČR, 2011. 84 pp. ISBN 978-80-904531-2-8. URL info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • Multikulturní poradenství : teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě. Edited by Mika Launikari - Sauli Puukari. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 291 s. ISBN 9788087335079. info
 • MEZERA, Antonín. Pro jaké povolání se hodím? : jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. viii, 296. ISBN 9788025123959. info
 • KIDD, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 160. ISBN 1412903394. info
Teaching methods
Lectures, training and exercises, educational excursion.
Assessment methods
A combination of lectures, exercises, excursion and self-study. Course evaluation – exam: submission of a seminar thesis (portfolio) and written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PAN008