PGB001 Key topics of the history of education

Faculty of Arts
Autumn 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Kolumber (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused on history of education and educational science history. The course is a basic (theoretical) objects bachelor's degree in Education. Students will familiarize themselves with various educational systems and educational institutions from Middle Ages to modern era. Students will be familiar with basic terminology and definitions that are crucial for further studying history of education and educational science.
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to:
describe and explain various educational systems and educational institutions from Middle Ages to modern era;
apply basic terminology and definitions of history of education;
design a research project in history of education;
describe and explain the history of education in Czechoslovakia in the 20th century, education in totalitarian regimes atc.;
describe, analyze and explain works of important philosophers and thinkers (Plato, Aristotle, Komenský, Rousseau, Herbart, Dewey etc.);
describe and explain work and thinking of Czech scholars – education scientists, who contributed to establishing of Czech modern educational science.
Syllabus
 • History of Educational Science as an Academic Discipline, its Concept and Classification. Historical Research in History of Educational Science.
 • Basic Characteristics of Antique and Middle Ages Education.
 • Schools, Education, Education Reforms, Education Legislative, Teachers Education from 18th century to 1989.
 • Theory of Education and Teaching, Education, Culture and Teaching in Antique Greece, Middle Ages and Early Modern Era.
 • Theory of Education and Teaching from 17h to the Beginning of 20th century. Czech Educational Science and Its Study at Universities in Czech Lands (Chlup, Uher, Příhoda).
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ and Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace (Normal Life In Not So Normal Times. Primary Schools And Their Teachers (Not Only) During The So-Called Normalization Period). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 192 pp. ISBN 978-80-7552-709-7. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ and Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji (Socialist Primary School as Seen by Eyewitnesses : Probing teachers’ life in the South Moravia Region). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 201 pp. ISBN 978-80-7552-493-5. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří and Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 89 pp. ISBN 978-80-210-6944-2. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • KASPER, Tomáš and Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada. 224 s. ISBN 9788024724294. 2008. URL info
  recommended literature
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem. 636 s. ISBN 8023822144. 1998. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem. 567 s. 1995. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem. 600 s. 1993. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem. 598 s. 1991. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem. 568 s. 1991. info
 • JŮVA, Vladimír and Zdenka VESELÁ. Dějiny pedagogiky [Jůva, 1985]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 147 s. 1985. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 304 s. 1985. URL info
 • PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 207 s. 1983. info
 • HAVRÁNEK, Jan. Úvod do studia dějepisu [Havránek, 1961]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
 • Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. Edited by Otokar Chlup - Josef Novotný. Praha: Dědictví Komenského, 1950. info
 • CHLUP, Otokar. Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. V Praze: Dědictví Komenského. 406 s. 1948. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky. 528 s. 1940. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky. 640 s. 1939. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky. 640 s. 1938. info
 • BERNHEIM, Ernst. Úvod do studia dějepisu. Translated by Václav Líva. V Praze: Jan Laichter. 190 stran. 1931. URL info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické společnosti Unie. 352 s. 1923. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické společnosti Unie. 282 s. 1923. URL info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského. 426 s. 1912. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského. 653 s. 1910. info
  not specified
 • KASPER, Tomáš. Výchova či politika? : úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 270 s. ISBN 9788024614106. 2007. info
 • VACULÍK, Jaroslav, Otto ZWETTLER and František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita. 119 s. ISBN 8021013664. 1996. info
 • ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 380 s. 1983. info
Teaching methods
lecture; discussion with students; reading
Assessment methods
Written examination aimed at testing the student’s insight into the history of education/schooling, main theories, concepts, and methodologies of the discipline, or in the work of the main representatives of the scholarly discourse, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations. The exam is online.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2024/PGB001