PGK11A11 Introduction to the history of education

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Vychopňová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each even Friday 7:30–11:35 B2.34, each even Friday 12:30–16:35 B2.34
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused on methodological preparation of students for research in the area of education and educational science history. The basic issues dealt with in the initial part of the course: sources and source basis, primary and secondary literature, methods of historical research, presentation of research results, academic institutions. Based on the first part, students will familiarize themselves with various educational systems and educational institutions from Middle Ages to modern era. These issues will also illustrate the process of historian’s work with sources – literature and other sources. Students should gain an overview of historian’s work, they should be able to apply the work process for elaborating their own topics, and they should have a basic insight in history of educational institutions from antique to modern era too. Students will be familiar with basic terminology and definitions that are crucial for further studying history of education and educational science.
Syllabus
 • History of Educational Science as an Academic Discipline, its Concept and Classification. Historical Research in History of Educational Science, its Methods, Phases, Results Interpretation. Stages of Historians Research Work. Basic Characteristics of Antique Education and Teaching. Basic Characteristics of Middle Ages Education. Establishment and Development of Universities. Reflection of Renaissance and Humanism in Education. Schools, Education, Education Reforms, Education Legislative, Teachers Education from 18th century to 1950.
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří and Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 pp. ISBN 978-80-210-6944-2. Digitální knihovna FF MU info
 • VACULÍK, Jaroslav, Otto ZWETTLER and František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 119 s. ISBN 8021013664. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 304 s. info
  recommended literature
 • KASPER, Tomáš and Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024724294. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998. 636 s. ISBN 8023822144. info
 • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 4. rozš. vyd. Brno: Paido, 1997. 76 s. ISBN 80-85931-43-5. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. IV, 20. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1995. 567 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek třetí, IX. a XX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1993. 600 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek první, Starověk, středověk, XVI. a XVII. století. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 568 s. info
 • JŮVA, Vladimír and Zdenka VESELÁ. Dějiny pedagogiky [Jůva, 1985]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 147 s. info
 • PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 3, Nauka o historických pramenech [Petráň, 1983]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 207 s. info
 • HAVRÁNEK, Jan. Úvod do studia dějepisu [Havránek, 1961]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
 • Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. 2. Edited by Otokar Chlup - Josef Novotný. Praha: Dědictví Komenského, 1950. info
 • CHLUP, Otokar. Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. V Praze: Dědictví Komenského, 1948. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 3. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1940. 528 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 2. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1939. 640 s. info
 • BERNHEIM, Arnošt. Úvod do studia dějepisu [Bernheim, 1931]. Translated by Václav Líva. Praha: Jan Laichter, 1931. 190 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1912]. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912. 426 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Do konce století osmnáctého. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1910. 653 s. info
  not specified
 • KASPER, Tomáš. Výchova či politika? : úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788024614106. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek druhý, XVIII. a XIX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 598 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 1. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1938. 640 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 1, Do konce středověku. Vyd. 2., oprav. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 280 s. info
Teaching methods
Lectures and class discussion.
Assessment methods
Written examination aimed at testing the student’s insight into the main theories, concepts and methodologies of the discipline, or in the work of the main representatives of the scholarly discourse, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
http://elf.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PGK11A11