PSMA024 Aplikovaná pracovní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Wolfová (cvičící)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 C33
Předpoklady
PSMA005 Psychologie práce a řízení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické shrnutí témat z předmětů PSBA030 "Základy pracovní psychologie" a PSMA005 "Psychologie práce a řízení" a jejich doplnění o podstatné informace z dalších oblastí pracovní psychologie. Hlavní důraz je kladen na propojení všech prezentovaných informací s praxí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- uvažovat v souvislostech o různých tématech pracovní psychologie;
- aplikovat psychologické principy v praktických situacích;
- na základě získaných informací vytvořit konkrétní projekt směřující k řešení pracovních problémů zaměstnanců v reálné organizaci.
Osnova
 • 1. úvod do aplikované pracovní psychologie - specifika komunikace s korporátním prostředím;
 • 2. definování zakázek, jejich příprava a realizace, časté "chyby"...;
 • 3. výzkum v oblasti pracovní psychologie (nejčastější témata, způsoby realizace, problematická místa,...);
 • 4. etika v práci pracovního psychologa;
 • 5. psychologicé aspekty týmové práce (charakteristiky týmů, výhody a nevýhody týmové spolupráce, synergický efekt, praktická aplikace - test týmových rolí; základní principy, možnosti a omezení teambuildingových programů);
 • 6. konflikty v pracovním prostředí, řízení konfliktů (možné zdroje konfliktů v organizaci, vývoj konfliktu, typy konfliktů, dopady konfliktů na chod organizace, možnosti jejich řešení, mobbing a bossing…);
 • 7. styly vedení v praxi (aktuální trendy, praktické využití, test stylů vedení);
 • 8. psychologická diagnostika v oblasti pracovní psychologie (hlavní oblasti zaměření, možnosti a omezení, formulování výstupních zpráv);
 • 9. práce psychologa ve specifických oblastech (HZS ČR, PČR apod.) - přednáška pozvaného hosta;
 • 10. aplikace získaných poznatků v praxi - návrh řešení reálného pracově psychologického problému - skupinový projekt;
 • 11. prezentace skupinových projektů;
 • 12. zpětná vazba a zhodnocení projektů
Literatura
 • MUCHINSKY, Paul M. Psychology applied to work: an introduction to industrial and organizational psychology. 12th edition. Summerfield: NC: Hypergraphic Press, 2018. ISBN 978-0-9749345-3-2. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7. PURL epub url html info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4. Plná verze knihy v online čítárně info
 • AAMODT, Michael G. Industrial/organizational psychology : an applied approach. 8th edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xviii, 670. ISBN 9781305118423. info
 • ARNOLD, John, Ray RANDALL, Fiona PATTERSON, Jo SILVESTER, Ivan T. ROBERTSON, Cary L. COOPER, Bernard BURNES, Don HARRIS a Carolyn AXTELL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. Sixth edition. Harlow, England: Pearson, 2016. xix, 783. ISBN 9781292063409. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. URL info
 • Advances in positive organizational psychology. Edited by Arnold B. Bakker. 1st ed. Bingley [England]: Emerald Insight, 2013. xi, 396 p. ISBN 9781780520018. info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
 • NOHRIA, Nitin a Rakesh KHURANA. Handbook of leadership theory and practice : an HBS centennial colloquium on advancing leadership. Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2010. xiv, 822. ISBN 9781422138793. info
 • Understanding occupational and organizational psychology. Edited by Lynne Millward. London: SAGE, 2005. 1 online. ISBN 9781446215180. info
 • Handbook of research methods in industrial and organizational psychology. Edited by Steven G. Rogelberg. Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2002. xi, 520. ISBN 0631222596. info
 • HOLLWAY, Wendy. Work psychology and organizational behaviour : managing the individual at work. London ;: Sage Publications, 1991. x, 208. ISBN 0803983549. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek spojených s diskuzí, praktickými aplikacemi a samostudia. Do některých hodin jsou zváni hosté - odborníci z dané oblasti.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení:
1. aktivní práce na společném projektu;
2. prezentace a úspěšná obhajoba projektu;
3. kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSMA024