RLA14 Bachelor's Thesis Seminar I

Faculty of Arts
Autumn 2002
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Iva Doležalová (seminar tutor)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (seminar tutor), Hana Holmanová (deputy)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (seminar tutor), Hana Holmanová (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Timetable of Seminar Groups
RLA14/01: Tue 13:20–14:05 VP, L. Bělka
RLA14/02: Thu 9:10–9:55 VP, I. Doležalová
RLA14/03: No timetable has been entered into IS. B. Horyna
RLA14/04: Thu 10:50–11:35 VP, D. Lužný
RLA14/05: No timetable has been entered into IS. M. Mendel
RLA14/06: Thu 13:20–14:05 VP, D. Papoušek
RLA14/07: No timetable has been entered into IS. H. Pavlincová
RLA14/08: No timetable has been entered into IS. J. Sekerák
RLA14/09: No timetable has been entered into IS. P. Spunar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář je určen pro diplomovou i oborovou bakalářskou práci. V části I se pozornost zaměřuje na formální náležitosti odborného textu, metodiku práce s prameny, zpracování bibliografie a osnovy práce. Na základě zpřesňujících seminárních diskusí posluchači v rámci semináře obdrží oficiální zadání bakalářské práce.
Literature
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky zápočtu: (1) zadání práce do 30. listopadu (PS) / 31. března (JS); (2) předložení tezí a bibliografie k práci.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Posluchači religionistiky zapisují nejdříve v 5. semestru studia.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2002/RLA14