AR1A14 German I.

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Helena Ulbrechtová, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Helena Svatoňová
Timetable
Mon 15:00–16:35 26
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem výuky němčiny pro archiváře v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je také věnována výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Assessment methods (in Czech)
2 hodiny semináře - zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/AR1A14