AR1A14 German I

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Čeněk Absolon (lecturer), doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Timetable
Wed 18:20–19:55 B22, Wed 19:05–20:45 A31 stara
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem výuky němčiny pro archiváře v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je také věnována výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Assessment methods (in Czech)
2 hodiny semináře - zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Nezapisují posluchači, kteří absolvují Archivwesen I.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/AR1A14