PJA302 Language Practice and Conversation I

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/4. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
lektor (seminar tutor), Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrový konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé. Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů.
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/PJA302