PJA302 Language Practice and Conversation I

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Maciejewska, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Mon 10:50–12:25 A42 stara
Prerequisites (in Czech)
PJA205 Language Exercises II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrový konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé (I - II). Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka B2 "stopień średni ogólny" (dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka.
Literature
 • Lipińska, Ewa. Elżbieta Grażyna Dąmbska. Kiedyś wrócisz tu. Kraków 2003.
 • Szelc-Mays, Magdalena. Coś wam powiem... Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000.
 • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik. Kraków 2002.
 • Mędak, Stanisław. Co z czym? Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Iść czy jechać? Kraków 2003.
 • 3. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • 2. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • 5. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • 4. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/PJA302