VIKMA10 Information Politics

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (lecturer)
Mgr. Věra Jurmanová Volemanová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Pavla Kánská
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Fri 13:20–14:55 C128
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students can learn about information politics of Czech Republic and European Union especially, about seeking instruments and information resources of EU. Considerations about education of citizens, information politics and direct and indirect democracy.
Syllabus
 • What do You imagine when somebody say information politics? Document of government CR "Information politics - journey to information society"; electronical state administration; electronic signature; sequence of Czech information politics to EU information politics; progress of information politics of EU; project eEurope; information systems CELEX, EUR-Lex etc.
Literature
 • PETERKA, Jiří. e-Česko 2006, NPPG, BSA. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Služby e-governmentu: vize a realita. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
 • MINISTERSTVO INFORMATIKY ČR. Státní informační a komunikační politika schválena vládou ČR. 2004. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a komunikační politika - III. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - I. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - II. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • Zákon ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). : Sagit, 2000. Sbírka zákonů, částka 68. URL info
 • Státní informační politika - cesta k informační společnosti. 1. vyd. Praha, 1999. URL info
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru je vyžadována aktivní účast v hodinách, studium zadaných informačních zdrojů a vypracování seminární práce. Závěrečné hodnocení se bude zakládat na míře splnění výše uvedených povinností a na výsledku závěrečného písemného testu a ústní zkoušky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/VIKMA10